TAILIEUCHUNG - Nhớ Bến Tre Qua Ca Dao

Tết đã qua rồi, sao vẫn “”nhớ nhớ quê”? Vì nhớ Bến Tre nên tôi lục sách báo, nhất là các đặc san Tiền Giang – Hậu Giang, Bến Tre . đọc lại. Tôi cũng hỏi thăm bạn bè già để tìm những câu ca dao, những bài thơ . Tôi chỉ làm cái việc gom góp lại, trình làng, mong các bạn có vài phút thoải mái với quê hương ta. Xin cảm tạ những tác giả đã viết bài về Bến Tre và tôi đã trích dẫn. . | Nhớ Bến Tre Qua Ca Dao và Vài Vần Thơ Của Những Tác Giả Đồng Nai - Cửu Long TS Nguyễn Hữu Phước Tết đã qua rồi sao vẫn nhớ nhớ quê Vì nhớ Bến Tre nên tôi lục sách báo nhất là các đặc san Tiền Giang - Hậu Giang Bến Tre . đọc lại. Tôi cũng hỏi thăm bạn bè già để tìm những câu ca dao những bài thơ . Tôi chỉ làm cái việc gom góp lại trình làng mong các bạn có vài phút thoải mái với quê hương ta. Xin cảm tạ những tác giả đã viết bài về Bến Tre và tôi đã trích dẫn. Tỉnh Bến Tre còn có tên Đồ Chiểu và Kiến Hòa tùy lúc tùy thời. Tỉnh lị mang danh là Quận Châu Thành Bến Tre và có khi mang tên là Trúc Giang tên Hán Việt của chữ Bến Tre . Theo ông Lê Phát Minh ghi lại theo sách của ông Nguyễn Duy Oanh thì Bến Tre trước kia chỉ là một Sóc của người Kampuchia với tên Sóc-Tre Srock Tréy hay Trây thuộc Thủy Chân Lạp. Ông Vương Hồng Sển cũng nói Bến Tre có nguồn từ chữ Srock Tréy. Nhưng cho tới giờ nầy tôi vẫn chưa biết tại sao Sóc Tre lại thành Bến Tre. Địa giới tỉnh Bến Tre gồm nhiều cù lao nằm giữa những nhánh của Tiền Giang. Nhưng hai cù lao lớn nhất được coi là lãnh thổ chánh thức của tỉnh Bến Tre từ năm 1900-1945 là Cù Lao Minh và Cù Lao Bảo Do đó có câu ca dao chơi chữ sau đây Bến Tre hai chữ cù lao Chữ nào tình mẹ chữ nào nghĩa cha. Phú Điền trích thơ Mạc Thúy Hồng . Tất cả tên của các tổng đơn vị hành chánh nhỏ hơn quận gồm nhiều làng ở Cù Lao Minh đều bắt đầu bằng chữ Minh như tổng Minh Đạt tổng Minh Quới . và ở Cù Lao Bảo bằng chữ Bảo như tổng Bảo An tổng Bảo Đức . Bến Tre còn có vô số những rạch sông nhỏ nối liền với sông cái Tiền Giang nhỏ là so với sông Tiền chớ thật ra có nhiều rạch rất rộng có khi đến nửa kí lô mét . Do đó có rất nhiều những sông nhỏ bắt đầu bằng chữ Rạch như Rạch Ba Tri Rạch Cái Cấm Rạch Cái Quao Rạch Cầu Móng Rạch Chợ Lách Rạch Giồng Trôm Rạch Mỏ Cày Rạch Cá Lóc Rạch Cá Trê v. v. Tên đi sau chữ rạch còn là địa danh của một quận hay một vùng mà con rạch chảy ngang qua hoặc có ngư sản đặc biệt. Ngoài vài con rạch bên trên bắt đầu bằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    2    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
5    6    0    13-08-2020
16    4    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
217    16    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN