TAILIEUCHUNG - Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Đề thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ mới | Câu hỏi thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ 1 Công ty A hiện đang nắm giữ 12 cổ phần tại một công ty quản lý quỹ. Công ty B là công ty mẹ của Công ty A và Công ty C là công ty con của Công ty A. Hiện nay có một công ty quản lý quỹ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK. Công ty B và Công ty C đều có ý định mua cổ phiếu của công ty quản lý quỹ này. Tỷ lệ sở hữu của Công ty B C tại công ty này được phép tối đa là I. 5 II. 6 III. 10 IV. 15 Trong luật chỉ thấy đề cập đến công ty quản lý quỹ ko được đầu tư quá 30 giá trị TS quỹ vào các cy cùng tập đoàn hay 1 nhóm cty nào có quan hệ sở hữu lẫn nhau ko thấy đề cập điều ngược nắm 12 - công ty con chỉ được nắm 5 . 2 Công ty quản lý quỹ hiện đang quản lý một quỹ đại chúng đóng có tổng giá trị tài sản là 500 tỷ VNĐ. Những giao dịch nào sau đây được phép thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành I. Công ty dùng 60 tỷ trong tài sản quỹ để đầu tư vào bất động sản Không được đầu tư quá 10 TS quỹ 50 tỷ vào BDS II. Công ty dùng 80 tỷ trong tài sản quỹ để đầu tư vào trái phiếu của Ngân hàng A có thời gian đáo hạn 5 năm Không được đầu tư quá 20 100 tỷ giá trị TS quỹ vào CK của 1 tổ chức phát hành III. Công ty dùng 100 tỷ trong tài sản quỹ để cho khách hàng quản lý danh mục đầu tư vay Không được cho vay IV. Công ty dùng 90 tỷ trong tài sản quỹ để đầu tư vào cổ phiếu của Công ty chứng khoán B đang được niêm yết trên SGDCK. Cty QLQ ko được đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần của 1 công ty CK . Phương án trả lời a. Chỉ III b. IV và II c. I và III d. I và IV. Theo tôi đáp án chỉ có mình phần 2 là đúng nhưng phương án trả lời lại ko có đáp án này 3 Công ty quản lý quỹ được quản lý quỹ đại chúng khi đáp ứng được yêu cầu sau I. Có ít nhất 5 người hành nghề quản lý quỹ đã có kinh nghiệm quản lý quỹ thành viên trong thời gian ít nhất 2 năm II. Có ít nhất 2 người hành nghề quản lý quỹ có kinh nghiệm quản lý quỹ quản lý danh mục đầu tư hiệu quả trong thời gian ít nhất 2 năm Có ít nhất 2 người III. Nhữngngười hành nghề quản lý quỹ không bị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN