TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về Registry của Windows 2003

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Registry của Windows 2003, xem xét qua xem nó là gì, cách cấu hình từ xa, cách backup và restore nó như thế nào. | Tìm hiểu về Registry của Windows 2003 Nguồn Trong bài báo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Registry của Windows 2003 xem xét qua xem nó là gì cách cấu hình từ xa cách backup và restore nó như thế nào. Tài liệu này được dự định là một tài liệu tham khảo giúp bạn có thể tìm hiểu phần lõi hệ điều hành thế hệ sau của Microsoft. Giới thiệu Được giới thiệu ngay trong Windows 95 Registry là một trung tâm cho người dùng duy nhất và dữ liệu cấu hình máy tính. Trong các mục cơ bản nó là một cơ sở dữ liệu lớn nắm giữ tất cả các thông tin cấu hình của Windows 2003 - các thiết lập có liên quan đến tài khoản người dùng phần cứng máy và các ứng dụng. Mọi thứ từ sở thích của người dùng như màu nền bộ bảo vệ màn hình . đến các mật khẩu tài khoản được mã hóa đều nằm trong đó. Registry được đưa ra để thay thế các file .INI cũ file lưu các thiết lập cấu hình bên trong . Các file .INI cũng có một số ưu điểm vì chúng ngắn và dễ soạn thảo tuy nhiên cũng có một số hạn chế như các giới hạn về kích thước và không hỗ trợ cho nhiều người dùng. Với registry chúng ta có thể loại bỏ những hạn chế đó và làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi khôi phục các thiết lập sau khi có hỏng hóc xuất hiện điều khiển truy cập và kiểm tra các thay đổi của hệ thống. Registry có một số ưu điểm nếu bạn đang cài đặt một ứng dụng lúc đang ghi một chùm khóa vào thanh registry có một lỗi về nguồn cấp thì mọi thứ đều không bị ảnh hưởng khi hệ thống được backup và chạy trở lại. Lưu Một số ứng dụng vẫn sử dụng file .INI để lưu các thiết lập người dùng hoặc các ngôn ngữ cho GUI. Ví dụ tại thời điểm viết bài này tôi đã mở file được tìm thấy trong thư mục của một trong những ứng dụng đã được cài đặt của tôi và đã thay đổi một số chuỗi trong đó. Sau đó khi mở ứng dụng thì GUI đã thể hiện văn bản của tôi trên nó thay vì văn bản mặc định. Đa số các thông tin trong Registry được đặt một cách tự động bởi Windows khi cài đặt hệ điều hành. Phần còn lại đến từ các tiện ích và ứng dụng thông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    10-08-2020
1006    5    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
170    6    1    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0