TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về Active Directory Recycle Bin trong Windows Server 2008 R2

Trong Windows Server 2008 R2 có một tính năng khá mạnh trong việc khôi phục các đối tượng từ Active Directory đó là Active Directory Recycle Bin. Trong bài viết chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về tính năng này và cách sử dụng nó như thế nào. | Tìm hiểu về Active Directory Recycle Bin trong Windows Server 2008 R2 Nguồn John Policelli Quản trị mạng - Trong Windows Server 2008 R2 có một tính năng khá mạnh trong việc khôi phục các đối tượng từ Active Directory đó là Active Directory Recycle Bin. Trong bài viết chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về tính năng này và cách sử dụng nó như thế nào. Windows Server 2008 R2 có một tính năng Active Directory Recycle Bin mới đây là tính năng mà bạn có thể sử dụng để undo những gì bị xóa do vô tình cho cả Active Directory Domain Services AD DS và Active Directory Lightweight Directory Services AD LDS . Active Directory Recycle Bin cho phép bạn khôi phục các đối tượng đã bị xóa do vô tình cách nhanh chóng và giảm thời gian chết trong việc mất dữ liệu. Để sử dụng Active Directory Recycle Bin môi trường của bạn cần phải có đủ các điều kiện tiên quyết. Khi có đủ các tiêu chuẩn này bạn cũng vẫn cần phải thực hiện một số kế hoạch vì việc sử dụng Active Directory Recycle Bin sẽ hạn chế việc sử dụng một số tính năng khác. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thức làm việc của Active Directory Recycle Bin như thế nào khi nào bạn có thể sử dụng và không thể sử dụng nó cách thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Active Directory Recycle Bin như thế nào. Bạn sẽ rất cần đến các thông tin này vì Active Directory Recycle Bin thực sự không có giao diện đồ họa thân thiện người dùng. Các điều kiện tiên quyết Active Directory Recycle Bin yêu cầu mức chức năng forest của Windows Server 2008 R2 nghĩa rằng tất cả các bộ điều khiển miền domain controller trong forest đều đã được cài đặt Windows Server 2008 R2 và tất cả các miền trong forest đều có mức chức năng domain của Windows Server 2008 R2. Active Directory Recycle Bin là một tính năng forest rộng mạng tính tùy chọn có thể sử dụng cho tất cả các miền trong forest khi được kích hoạt. Tính năng này bị vô hiệu hóa mặc định cho dù mức chức năng forest được thiết lập là Windows Server 2008 R2. Bạn có thể kích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT