TAILIEUCHUNG - Phép ghép 8031/51 với 8255

Trong chương này chúng ta sẽ trình bày làm thế nào để mở rộng các cổng vào ra I/O của 8031/51 bằng việc nối nó tới chíp 8255 | CHƯƠNG 15 Phép ghép 8031 51 với 8255 Như đã nói ở chương 14 trong quá trình nối ghép 8031 51 với bộ nhớ ngoài thì hai cổng P0 và P2 bị mất. Trong chương này chúng ta sẽ trình bày làm thế nào để mở rộng các cổng vào ra I O của 8031 51 bằng việc nối nó tới chíp 8255. Lập trình 8255. Trong mục này ta nghiên cứu 8255 như là một trong những chíp vào ra được sử dụng rộng rãi nhất. Trước hết ta mô tả những đặc tính của nó và sau đsó chỉ ra cách nối 8031 51 với 8255 như thế nào Lập trình 8255. Trong mục này ta nghiên cứu 8255 như là một trong những chíp vào ra được sử dụng rộng rãi nhất. Trước hết ta mô tả những đặc tính của nó và sau đó chỉ ra cách nối 8031 51 với 8255 như thế nào Các đặc tính của 8255. 8255 là một chíp DIP 4 chân xem hình . Nó có 3 cổng truy cập được riêng biệt. Các cổng đó có tên A B và C đều là các cổng 8 bit. Các cổng này đều có thể lập trình như cổng đầu vào hoặc đầu ra riêng rẽ và có thể thay đổi một cách năng động. Ngoài ra các cổng 8255 có khả năng bắt tay. Do vậy cho phép giao diện với các thiết bị khác cũng có giá trị tín hiệu bắt tay như các máy in chẳng hạn. Khả năng bắt tay của 8255 sẽ được bàn tới ở mục . Hình Chíp 8255. Các chân PA0 - PA7 cổng A . Cả 8 bít của cổng A PA0 - PA7 có thể được lập trình như 8 bit đầu vào hoặc 8 bit đầu ra hoặc cả 8 bít hai chiều vào Hình Sơ đồ khối của 8255. Các chân PB0 - PB7 cổng B . Cả 8 bit của cổng B có thể được lập trình hoặc như 8 bit đầu vào hoặc 8 bit đầu ra hoặc cả 8 bit hai chiều vào ra. Các chân PC0 - PC7 cổng C . Tất cả 8 bit của cổng C PC0 - PC7 đều có thể được lập trình như các bit đầu vào hoặc các bit đầu ra. 8 bit này cũng có thể được chia làm hai phần Các bit cao PC4 - PC7 là CU và các bit thấp PC0 - PC3 là CL. Mỗi phần có thể được dùng hoặc làm đầu vào hoặc làm đầu ra. Ngoài ra từng bit của cổng C từ PC0 -PC7 cũng có thể được lập trình riêng rẽ. Các chân RD và WR. Đây là hai tín hiệu điều khiển tích cực mức thấp tới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    15-08-2020
3    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    5    0
4    4    0
TÀI LIỆU HOT
8    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    5    0
33    5    0
44    4    0
17    3    0