TAILIEUCHUNG - Tiếp cận khách hàng qua khảo sát trực tuyến

Tất cả chúng ta đều biết rằng, giữ chân được một khách hàng cũ ít tốn kém hơn nhiều việc tìm được một khách hàng mới. Khi ngân sách bị siết chặt, nguồn lực giảm, các doanh nghiệp ngưng tìm kiếm các khách hàng cả trong quá khứ và tương lai, và tập trung dành sự quan tâm nhiều hơn cho khách hàng hiện tại. Khả năng tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp sẽ xoay quanh sức mạnh trong mối quan hệ của nó với khách hàng. Nhưng chỉ khi chúng ta không thức dậy với những vết. | m Ấ A. I I r I I A 11 1 Ẳ Tiêp cận khách hàng qua khảo sát trực tuyên ITất cả chúng ta đều biết rằng giữ chân được một khách hàng cũ ít tốn kém hơn nhiều việc tìm được một khách hàng mới. Khi ngân Ar .A Ã . . 1 K sách bị siết chặt nguồn lực giảm các doanh nghiệp ngưng tìm kiếm các khách hàng cả trong quá khứ và tương lai và tập trung dành sự quan tâm nhiều hơn cho khách hàng hiện tại. Khả năng tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp sẽ xoay quanh sức mạnh trong mối quan hệ của nó với khách hàng. Nhưng chỉ khi chúng ta không thức dậy với những vết rỗ trên những tấm thép một mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ đòi hỏi sự cống hiến và cam kết. Theo truyền thống thách thức lớn nhất trong việc tiếp cận khách hàng chỉ là chuyện hậu cần. Nhưng ngày nay các công cụ online sẽ giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn nhiều tới thấu hiểu sở thích của khách hàng cách thức để bạn đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn và bạn có thể cung cấp cho họ những sản phẩm dịch vụ nào. Một cuộc khảo sát online đơn giản là cách hiệu quả để thực hiện điều đó. Khi bạn quyết định tiếp cận khách hàng bằng những cuộc khảo sát online bạn cần nhớ những nguyên tắc quan trọng sau Hãy thật đơn giản Một trong những sai lầm lớn nhất mà mọi người thường vấp phải khi thiết kế một cuộc khảo sát online là khiến nó quá dài dòng và phức tạp. Để một cuộc khảo sát thành công bạn cần làm cho nó đơn giản. Những câu hỏi thật rõ ràng và những lựa chọn trả lời cần dễ hiểu. Đảm bảo bạn có dành thời gian để suy nghĩ về dòng chảy của cuộc khảo sát. Hỏi chính bạn thân bạn những điều sau Các câu hỏi có được phát triển một cách hợp logic và sâu sắc Có một trọng tâm cho cuộc khảo sát hay nó bao hàm quá nhiều vấn để Một khi bạn đã có những điều trên hãy tự mình thực hiện cuộc khảo sát. Thật tình cờ bạn chắc chắn sẽ nhận thấy một vài điều bạn có thể cải thiện. Xây dựng một bài khảo sát dễ dàng sử dụng đối với khách hàng. Đơn giản hóa việc trao đổi thông tin. Cố gắng giữ phạm vi yêu cầu ở mức nhỏ nhất để mọi người có thể dễ dàng tham nhớ .

TÀI LIỆU HOT