TAILIEUCHUNG - Chương I: Nhập môn kiến trúc máy tính

Nguyên tắc tổ chức và phân loại MTĐT MTĐT được phân làm 2 loại (dựa vào nguyên lý hoạt động): máy tính tương tự (analog computer) và máy tính số (digital computer). Máy tính gồm 2 phần: phần cứng và phần mềm. Ngôn ngữ máy và cấp kiến trúc máy tính Ngôn ngữ cao hơn phải được chạy trên cấp ngôn ngữ thấp hơn hoặc phải được dịch sang ngôn ngữ khác có cấp thấp hơn. | Kiến trúc máy tính Hợp ngữ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH HỢP NGỮ Lý thuyết 40 tiết KTMT 30 HN 10 Thực hành 10 tiết 5t X 2 Khối lớp Cao đẳng Đại học Chương I Nhập môn kiến trúc máy tính Số tiết 10 Nội dung I. Mốt số khái niêm vả nguyên lý cơ bản II. Lieh sử phát triển vả ứng dung của máy tính III. Thống tin vả mã hoá thống tin Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 2 Chương 1 Nhập môn KTMT NỘI DUNG MÔN HỌC Chương I Nhập môn kiến trúc máy tính Chương II Kiến trúc phần mềm bộ xử lý Chương III Tổ chức bộ xử lý Chương IV Các cấp bộ nhớ Chương V Các bus máy tính Chương VI Quá trình vào ra và các thiết bị ngoại vi Chương VII Hợp ngữ Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 2 I. Một số khái niệm và nguyên lý cơ bản a Nguyên tắc tỏ chức và phân loai MTĐT MTĐT được phân làm 2 loại dựa vào nguyên lý hoạt động máy tính tương tự ànalog Computer và mấy tính số digital Computer . Máy tính gồm 2 phần phần cứng và phần mềm b Ngôn ngữ máy và cắp kiến trúc máy tính Ngôn ngữ cao hơn phải được chạy trên cấp ngôn ngữ thấp hơn hoặc phải được dịch sang ngôn ngữ khác có cấp thấp hơn. Biên dịch Thông dịch Nguyễn Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 4 1 Kiến trúc máy tính Hợp ngữ Ngôn ngữ máy tt - Biên dịch chuyển các lệnh từ ngôn ngữ cấp cao thành các chuỗi của cấp ngôn ngữ máy và thực hiện các lệnh trên cấp ngôn ngữ máy. - Thông dịch một lệnh trong chương trình cấp cao sẽ được xem như đầu vào của chương trình cấp ngôn ngữ máy và toàn bộ chương trình cấp cao sẽ thực thi lần lượt từng lệnh một. Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT II. Lịch sử phát triển ứng dụng của MT 1 Lieh sử phát triển Trong quá trình phát triển của máy tính điện tử số có hàng trăm loại máy tính khác nhau và có thể chia thành 4 thế hệ - Thế hệ thứ nhất 1945 - 1955 -Thế hệ thứ hai 1955- 1965 -Thế hệ thứ ba 1965-1980 - Thế hệ thứ tư 1980 - đến nay Nguyên Thị Mỹ Dung - Khoa CNTT 7 Chương 1 Nhập môn KTMT Một số khái niệm 2 c Quan hệ giữa phần cứng và phần mềm - Tổ chức máy tính nhiều cấp 5 cấp ngôn ngự bậc cao và hướng đối tượng ị --------------------- Trình biên dịch 4 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
430    3    0    07-08-2020
81    5    0    07-08-2020
5    4    0    07-08-2020
2    4    0    07-08-2020
4    2    0    07-08-2020
7    7    0    07-08-2020
10    12    0    07-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN