TAILIEUCHUNG - Sinh con trai dễ trầm cảm

Phụ nữ sinh con trai dễ bị trầm cảm sau khi sinh hơn phụ nữ sinh con gái. Theo Báo Daily Mail (Anh), các nhà khoa học thuộc Đại học Nancy (Pháp) đã tiến hành nghiên cứu trên 181 phụ nữ và nhận thấy 9% trong số này bị trầm cảm nghiêm trọng. Ba phần tư trong số 9% nói trên sinh con trai. Ngoài ra, ngay cả khi không bị trầm cảm, việc sinh con trai cũng dễ có khả năng làm giảm chất lượng cuộc sống của người phụ nữ hơn so với khi sinh con gái. . | Sinh con trai de tram cam Phụ nữ sinh con trai dễ bị trầm cảm sau khi sinh hơn phụ nữ sinh con gái. Theo Báo Daily Mail Anh các nhà khoa học thuộc Đại học Nancy Pháp đã tiến hành nghiên cứu trên 181 phụ nữ và nhận thấy 9 trong số này bị trầm cảm nghiêm trọng. Ba phần tư trong số 9 nói trên sinh con trai. Ngoài ra ngay cả khi không bị trầm cảm việc sinh con trai cũng dễ có khả năng làm giảm chất lượng cuộc sống của người phụ nữ hơn so với khi sinh con gái. Theo các nhà nghiên cứu sự trầm cảm mà phụ nữ phải chịu sau khi sinh con trai có thể có liên quan đến thái độ của họ đối với đàn ông trong cuộc .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    0    09-08-2020
13    9    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN