TAILIEUCHUNG - Chẩn đoán hình ảnh X quang cấp cứu bụng_Phần 1

Phim chụp nghiêng tia X ngang: Tư thế này có thể áp dụng trong trường hợp LS nghi ngờ có thủng tạng rỗng, nhưng trên BKCB tư thế đứng không thấy hay bệnh nhân nặng không đứng được. Chú ý: Cho bệnh nhân nằm nghiêng trước khi chụp 10-15 phút để hơi dồn lên cao nhiều nhất. | CHẨN ĐOẢN HÌNH ẢNH XQƯANG CẤP cứu BỤNG II. THỦNG TẠNG RỗNG Phim chụp bụng tư thế đứng Khí tự do trong Ổ bụng tụ thành hình liềm hơi dưới hoành bên phải II. THỦNG TANG RổNG Phim tập trung vòm hoành tư thế đứng Khí tự do trong Ổ bụng tụ thành hình liềm hơi dưới hoành hai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0