TAILIEUCHUNG - Theo dõi thời gian vận hành trong Vista

Trong Windows XP bạn có thể dễ dàng tìm thấy chính xác thời gian vận hành máy được tính theo ngày, giờ, phút và giây bằng cách sử dụng phiên bản System Information dạng dòng lệnh của Windows XP. | Theo dõi thời gian vận hành trong Vista Nguồn Quản trị mạng - Trong Windows XP bạn có thể dễ dàng tìm thấy chính xác thời gian vận hành máy được tính theo ngày giờ phút và giây bằng cách sử dụng phiên bản System Information dạng dòng lệnh của Windows XP. Không may Microsoft lại thay đổi phương thức hiển thị thời gian vận hành trong Windows Vista dù nó vẫn được mặc định trong hệ thống. Trong Windows XP khi mở Command Prompt và chạy phiên bản System Information dạng dòng lệnh bạn sẽ thấy danh sách thông tin cấu hình của hệ thống Windows XP được hiển thị rất chi tiết. Danh sách này bao gồm một mục Systen Up Time thống kê thời gian vận hành máy tính theo ngày giờ phút và giây. System Up Time của Windows XP hiển thị thời gian vận hành theo ngày giờ phút và giây. Còn khi mở Command Prompt và chạy phiên bản System Information dạng dòng lệnh của Windows Vista bạn cũng sẽ thấy một danh sách chi tiết thống kê thông tin cấu hình của hệ thống Vista. Danh sách này có mục System Boot Time chỉ hiển thị ngày và giờ hệ thống được khởi chạy. System Information của Windows Vista chỉ hiển thị thời gian khởi động hệ thống. Vista hiển thị một giá trị Up Time trong cửa sổ trình quản lý tác vụ Task Manager của Windows. Khi cửa sổ này hiện ra giá trị Up Time cho biết thời gian vận hành hệ thống được tính theo giờ phút và giây . Thời gian vận hành hệ thống được Vista thông báo qua giá trị Up Time trong TaSk Manager. Như vậy nếu sử dụng cả hai biện pháp này trong Windows Vista sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết hệ thống đã được khởi động khi nào và khoảng thời gian vận hành từ lức khởi động. Nếu muốn hiển thị những thông tin vận hành của hệ thống Vista giống với phương thức hiển thị của Windows XP bạn có thể tải một tiện ích dạng dòng lệnh cũ có tên từ trang Downloads của Microsoft. Mặc dù tiện ích được thiết kế cho phiên bản Windows NT Server Pack 4 và những người em của nó nhưng tiện ích này vẫn hoạt động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0