TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng cây rau dền

Rau dền là loại rau mùa hè, mọc khỏe có bộ rễ phát triển ăn sâu vào đất nên chịu được hạn, chịu nước rấr giỏi. Hạt nhỏ có vỏ sừng nên giữ được sức nẩy mầm rất lâu khi bị rơi xuống hay bị vùi trong sâu đất. | T r J A V 1À Kỹ thuật trồng cây rau dên Nguồn Rau dền là loại rau mùa hè mọc khỏe có bộ rễ phát triển ăn sâu vào đất nên chịu được hạn chịu nước rấr giỏi. Hạt nhỏ có vỏ sừng nên giữ được sức nẩy mầm rất lâu khi bị rơi xuống hay bị vùi trong sâu đất. Rau dền phát triển tốt ở nhiệt độ 23-300C ẩm độ cao. Ở điều kiện này cây cho năng suất cao. - Kỹ thuật gieo trồng Rau dền có 2 giống. Dền trắng dền xanh có thân lá đều màu xanh phiến lá hẹp hình lá liễu nên còn có tên là dền lá liễu. Dền đỏ dền tía lá hơi tròn đều hoặc tròn như vỏ hến lá to dài thân cành và lá có màu huyết dụ. Gieo hạt Gieo hạt từ tháng 2 đến tháng 7. Khi cây được 25-30 ngày cao 10-15cm thì nhổ cấy ra ruộng. Hạt dền nhỏ nên làm đất kỹ có thể trộn tro bếp để gieo hạt cho đều. - Bón phân Từ 12-15 tấn phân chuồng. Luống rộng khoảng cách 15 x 15 cm Bón thúc sau khi cây trồng được 5 - 7 ngày 43 - 45 kg đạm pha loãng tưới cho cây ha Sau khi cấy 25-30 ngày thì thu hoạch thu hoạch bằng cách hái cả cây . Có thể thu bằng cách dùng dao cắt ngang thân cây cách mặt đất 7-10 cm. - Rau dền có thể bị các loại sâu ăn lá gây hại như sâu róm sâu xanh sâu khoang khi bị sâu tấn công ta có thể dùng một số thuốc trừ sâu để phun như Dùng các chế phẩm BT và NPV theo chỉ dẫn. - Nếu trồng rau dền nên chăm sóc cho cây phát triển tốt để tháng 6 cây ra hoa kết quả đến tháng 7 thì thu hoạch hạt. - Cách thu hoạch hạt Dùng dao cắt cả cây đem về để vào thúng hoặc nia phơi khô khoảng 2-3 ngày vò lấy hạt có màu đen nhánh cất giữ làm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN