TAILIEUCHUNG - Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Việt Nam đang hoà nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thị trường chung của thế giới. Sự hoà nhập này mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức trong cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Và trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do, một doanh nghiệp muốn tồn tại – phát triển thì nó phải cung cấp sản phẩm (hay dịch vụ) làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng tốt nhất có thể; hay nói cách khác, doanh nghiệp phải tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh cho chính nó. Đứng trước. | Đề cương sơ bộ: Tên đề tài: Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty CP Xây Dựng Trường Sơn. quan về đề tài 1. Lý do chọn đề tài: Việt Nam đang hoà nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thị trường chung của thế giới. Sự hoà nhập này mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức trong cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Và trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do, một doanh nghiệp muốn tồn tại – phát triển thì nó phải cung cấp sản phẩm (hay dịch vụ) làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng tốt nhất có thể; hay nói cách khác, doanh nghiệp phải tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh cho chính nó. Đứng trước những thách thức to lớn và những cơ hội tiềm tàng của nền kinh tế thị trường, việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng là nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực. Trước thực tế cạnh tranh gay gắt, những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, những hạn chế và yếu kém trong hệ thống quản lý hiện tại và những lợi ích to lớn mà hệ thống quản lý chất lượng mang lại, Công ty CP Xây Dựng Trường Sơn đã quyết định xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Và khi em được tiếp nhận thực tập tại công ty cũng là lúc công ty đang xúc tiến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy em đã quyết định chọn thực hiện đề tài này. 2. Mục tiêu của đề tài Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty: Đào tạo nhận thức về ISO 9001. Khảo sát và lên kế hoạch soạn thảo tài liệu. Xem xét phê duyệt tài liệu. Đề xuất một số biện pháp để công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng sau khi xây dựng và áp dụng. 3. Quy trình và phương pháp thực hiện . Quy trình thực hiện . Phương pháp thực hiện Phương pháp định tính. Dữ liệu thống kê (thứ cấp). 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . Đối tượng nghiên cứu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty CP xây dựng Trường Sơn. . Phạm vi nghiên cứu Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Sơn tại C16, tổ 49, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. HỒ Chí Minh. 5. Nội dung đề tài: Chương I. Mở đầu Giới thiệu về đề tài Chương II. Cơ sở lý thuyết Chương III. Tổng quan về công ty Chương IV. Quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty. Chương V. Đề xuất một số biện pháp để xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    50    6    14-08-2020
1009    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    7    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
298    8    0