TAILIEUCHUNG - Bón phân cân đối

Hầu hết các loại đất khi bón phân hữu cơ đều làm gia tăng đáng kể hiệu quả sử dụng phân đạm. Năng suất cây trồng cao nhất khi đạm từ nguồn hữu cơ chiếm 30-40% tổng lượng đạm đem bón. | Bón phân cân đôi Nguồn 1. Bón phân hữu cơ kèm phân vô cơ Hầu hết các loại đất khi bón phân hữu cơ đều làm gia tăng đáng kể hiệu quả sử dụng phân đạm. Năng suất cây trồng cao nhất khi đạm từ nguồn hữu cơ chiếm 30-40 tổng lượng đạm đem bón. Bón 10 T phân chuồng kèm theo 70-90 kg N vô cơ từ phân urê DAP SA năng suất lúa cao hơn bón 100-120 kg N toàn phân vô cơ hoặc toàn hữu cơ. Bón phân hữu cơ kèm phân vô cơ không những làm tăng hiệu quả sử dụng phân vô cơ ngược lại phân vô cơ cũng làm tăng hiệu quả sử dụng phân hữu cơ. Trên nền phân vô cơ hiệu lực 1 T phân chuồng đạt 53 - 89 kg thóc trong lúc đó trên nền không có phân vô cơ hiệu lực 1 T phân chuồng chỉ đạt 32-52 kg thóc. 2. Bón cân đối các nguyên tố trung lượng vi lượng với đa lượng Đất giàu kali như ĐBSCL phù sa ven sông thì chỉ cần bón N P cây sẽ tự cân đối K có trong đất . Đất nghèo kali như đất xám bạc màu cát ven biển thì phải bón kali với N P mới phát huy hiệu quả của N và P từ đó mới tăng năng suất và chất lượng nông sản. Ví dụ chỉ bón N P cho cam ở đất xám phù sa cổ thì năng suất chỉ đạt 64 8 tạ ha hàm lượng của axít Citric đường Maltose Glucose Fructose lần lượt là 0 1 - 13 6 - 11 2 - 11 5 g lít dịch quả. Nếu bón K kèm N P năng suất đạt 72 - 94 8 tạ ha hàm lượng các chất trên tương ứng là 7 8 - 21 4 -13 9 - 13 6 g l đất càng nghèo K hoặc khi sử dụng N vào thì bón K càng quan trọng. Các nguyên tố trung lượng và vi lượng 3. Bón cân đối theo mùa và kỳ sinh trưởng của cây về kỳ sinh trưởng của cây trồng Giai đoạn đầu khi cây còn bé rất cần lân để hình thành bộ rễ khoẻ mạnh cần bón lót lân. Với cây lưu niên nên bón lân vào đầu chu kỳ sinh trưởng bón sau thu hoạch rửa cành dọn vườn . Đạm cần suốt trong quá trình sinh trưởng nên chia bón nhiều lần và bón sớm vào các kỳ cây sinh cành lá mới đâm chồi đẻ nhánh. Bón đạm muộn làm cây đẻ lai rai cây ăn trái mọc chồi lá mới không tập trung bất lợi cho thu hoạch và dễ bị sâu bệnh. Kali làm cho cây chắc khỏe và tham gia chuyển hóa vật chất trong quá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN