TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 5

Trong thành phần vải có chất ổn định nhiệt và chất ổn định chống tác nhân ánh sáng, do vậy sản phẩm không bị giòn, nứt, biến màu theo thời gian đặc biệt là khi phơi dài ngày ngoài ánh sáng mặt trời | của trục. Thiết bị đo sợi ngang gián đoạn này được sử dụng trên máy dệt nước H105 và dệt khí P105. - Dầu phun Đấu phun là chi tiết quan trọng nhất của bộ phận đưa sợi ngang máy dệt nước dệt khí. Đáu phun được thiết kế phải đạt các yêu cáu sau Có khả năng tháo sợi từ thiết bị đo sợi ngang. Lượng nưởc khí cẩn thiết cho một lần đưa sợi ngang phải nhỏ. Sợi ngang qua đầu phun phải đạt được tốc độ nhất định. Tiếng ổn do nước khí dẫn vào đấu phun gây ra phải nhỏ. Trên hình 50 là kết cáu một kiểu đấu phun của máy dệt nước. Nước được dẫn vào đấu phun theo chiều mũi tên. Trong đấu phun áp suất nước làm mở náp hình nón 5 để tạo thành dòng nước đưa sợi ngang vào miệng vải. Sau khi đưa sợi ngang ống dẫn nước vào đầu phun được đóng lại vòng đệm đàn hổi 7 đẩy đỉa 6 đỉa này ép hình no n 5 trả vé vị trí ban đấu đấu phun được đóng lại. Écu 8 dùng để hiệu chỉnh sức đẩy của vòng đệm 7. Trên hình 51 là kết cấu một kiểu đẩu phun của máy dệt khí. Khí được dẫn vào đẩu phun theo hướng V chuyển động qua các rãnh A vào ổng tạo bởi thân trong B và thân ngoài 1 để tạo thành dòng khí đưa sợi ngang vào miệng vải. Thân trong và thân ngoài của đấu phun được liên kết với nhau nhờ êcu c. Sau khi sợi ngang đả được đưa qua miệng vải van dản khí vào đẩu phun được đóng lại. Hình 50. Đầu phun máy dột nước. Hình 51. Dàu phun máy dột khí. 63 Gấn đây để tăng tẩm xa của dòng khí tảng khổ rộng vải máy dệt khí các đầu phun dài đã được chế tạo. Trên hình 52 hình 53 là các đấu phun cùa máy dệt khí Nhật Bản và máy dệt kiếm khí ATP R. - Kénh dản Như đã nói ở trên đối với nguyên lý dệt khỉ tốc độ dòng khỉ giảm rất nhanh ngay cả ở khoảng cách gán đấu phun. Tất nhiên tốc độ dòng khí giảm thì tốc độ sợi ngang trong dòng khí cũng giảm theo như vậy máy dệt có bộ phận đưa sợi ngang bàng dòng khí tự do sẽ có khổ hẹp máy dệt P-45 đầu tiên do Tiệp Khác chế tạo có khổ rộng làm việc 45 cm là một ví dụ. Để khắc phục hiện tượng trên ta phải tảng tầm xa của dòng khí nhưng vẫn phải bảo đảm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    13-08-2020
3    3    0    13-08-2020
2    14    0    13-08-2020
15    5    0    13-08-2020
28    5    0    13-08-2020
137    3    0    13-08-2020
13    5    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
41    5    0    13-08-2020