TAILIEUCHUNG - Comunication - HUẤN LUYỆN TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ

T m quan ầ trọng của truyền thông • Công nghệ thông tin phổ biến nhất • Truyền thông trực tiếp đến thứ hai. Tồn tại của TT điện tử: – Lượng thông tin khổng lồ trình bày kém – TT không ý ngha ĩ – TT phụ thuộc vào người gởi và người nhận. Quan hệ xác lập nên ý nghĩa của TT | Chương 4 HUẤN LUYỆN - TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ Tầm quan trọng của truyền thông Công nghệ thông tin phổ biến nhất Truyền thông trực tiếp thứ hai Tồn tại của TT điện tử: Lượng thông tin khổng lồ - trình bày kém TT không ý nghĩa TT phụ thuộc vào người gởi và người nhận Quan hệ xác lập nên ý nghĩa của TT 2007 Tầm quan trọng của truyền thông Truyền thông trực tiếp hiệu quả Xác định khả năng thăng tiến Thống trị tất cả mọi loại TT dự đoán sự thành công của nhà quản trị. Vấn đề số một của nhà quản trị: Truyền thông Thiếu kỹ năng TT nguy hiểm cho: cá nhân và Quan hệ xã hội 2007 Tầm quan trọng của truyền thông TT vẫn là vấn đề nan giải của nhà quản trị Tại sao? “Mình TT hiệu quả” “TT là điểm yếu của người khác” 2007 Tầm quan trọng của truyền thông Tập trung vào độ chính xác Truyền thông điệp rõ ràng và chính xác Phương diện cá nhân của TT Là bản chất của mối quan hệ giữa những người TT Ai nói với ai Nói điều gì Tại sao nói Nói như thế nào Khi nào nói =>Tác động lên mối quan hệ cá nhân Phương diện cá nhân nằm trong cách thức chuyển tải thông điệp 2007 Truyền thông hỗ trợ là gì? TT hỗ trợ giúp bạn TT một cách chính xác và chân thật, mà không làm phá vở các mối quan hệ cá nhân Tăng cường mối quan hệ cá nhân mối quan hệ cá nhân tích cực 2007 Ý nghĩa của truyền thông hỗ trợ TTHT không chỉ là để được người khác ưa thích hoặc được xem là người tốt TTHT tăng mối quan hệ cá nhân tích cực - Có giá trị thực tiễn trong tổ chức Năng suất cao Giải quyết vấn đề nhanh hơn Có đầu ra chất lượng cao Các mâu thuẫn, thù địch ít hơn TTHT không chỉ là “kỹ thuật con người đáng yêu” mà là lợi thế cạnh tranh của các tổ chức 2007 Huấn luyện và tư vấn Huấn luyện: Lời khuyên, thông tin Thiết lập tiêu chuẩn Cách thức giải quyết vấn đề Giúp thực hiện công việc Huấn luyện tập trung vào khả năng Tư vấn Liên quan đến vấn đề tinh thần Tình cảm Các vấn đề cá nhân Giúp giải quyết vấn đề cá nhân Tư vấn tập trung vào thái độ 2007 Huấn luyện và tư vấn Huấn luyện “Tôi có thể giúp bạn thực hiện công

TÀI LIỆU HOT