TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 4

Vải dệt được sản xuất từ sợi polyester hoặc sợi polypropylene. Các sợi liên tục cường lực cao này được dệt với nhau thành một mạng lưới ổn định. Vì vậy vải địa kỹ thuật dệt sẽ duy trì được cấu trúc liên kết trong suốt quá trình bốc xếp, thi công và vận hành khai thác công trình. | - Dưa sợi ngang dùng hai kiếm không trao sợi ngang Sợi ngang được đưa vào miệng vải dùng hai kiếm chuyển động cùng chiều suốt khổ vải. Hai kiếm không trao sợi cho nhau mỗi kiếm đưa sợi ngang vào một miệng vải riêng. Nguyên lý này được áp dụng cho máy dệt kiếm Tumack và Onemack. Hình 32. Tốc độ đưa sợi ngang phụ thuộc vào góc quay trục chính máy dột V - tốc độ đưa sọi ngang m phút f - góc quay trục chinh máy dột f p - góc quay trục chính máy dệt ứng Vối thòi gian đưa sôi ngang. lanh Máy dệt kiếm Tumack và Onemack dùng để dệt vải thô từ sợi đay và băng polypropylen cấu trúc vải dệt trên hai máy này trên hỉnh 33. Hình 33. Vài cùa máy dột kiếm Tumack và Oncmack a Vài có kiếu dột vân điểm sội ngang đôn. b Vài có kiổu dột vân chéo sợi ngang kép. K - Biôn vài. 48 Sơ đổ công nghê máy dệt kiếm Tumack trên hình 34. Hình 34. Sơ đồ công nghẹ máy dột kiếm Tumack 1 - go 2 - khđ 3 - kiếm 4 - trục kéo vải 5 - nèn đặt máy. A - miệng vải B - trục dân sợi dọc c - thùng dẹt D - trục vải. Vì máy dệt hai vải độc lập vải trên và vải dưới nên rất khó kiểm tra vải dưới. Các máy Tumack và Onemack co diện tích chiếm đẩt lớn khổ rộng máy lớn gấp bổn lần khổ vải. - Dưa sợi ngang dùng hai kiếm trao kẹp sợi ngang. Trên máy dệt kiếm Acutís sợi ngang được đưa vào miệng vải bàng hai kiếm ở giữa khổ vải hai kiếm trao cho nhau một cái kẹp đặc biệt co mang sợi ngang. Cấu tạo của cái kẹp này trên hình 35. Hình 35. Kẹp sợi ngang máy dột Acutis 1 - khung kẹp J 2 - kẹp đàn hòi 3 - sợi ngang 4 - lỗ. 49 Kẹp đàn hổi 2 nằm trong khung 1 để gỉữ sợi ngang 3. o mặt sau cùa khung 1 có lỗ 4 để kiếm trái mác vào kẹp khi kiếm phải kiếm 1 trao sợi ngang. Nguyên lý đưa sợi ngang trên hình 36. 7 Hình 36. Nguyên lý dưa sói ngang trên máy dệt kiếm Acutis 1 2 - kiếm 3 - cái trao sọi ngang 4 khổ 5 6 - hộp đựng kcp 7 - bảng tài 8 - búp sói. Trước khi kiếm chuyển động vào miệng vải một cái kẹp trong hộp 5 được đẩy vào đấu kiếm 1 sau đó hai kiếm 1 2 cũng chuyển .

TÀI LIỆU HOT