TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Bé biết con gì? - Đề tài: Cún con - Nhóm lớp: 25-36tháng

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe câu chuyện, nhắc lại được tên các con vật có trong câu chuyện. - Gọi đúng tên con vật - Diễn tả được âm thanh, tiếng kêu của con vật. - Dạy bé biết nói trọn câu. II. Chuẩn bị: - Tranh truyện về cún con do cô vẽ hoặc cắt hình chụp từ trên báo để làm thành câu chuyện. - Hình ngôi nhà của chó và ngôi nhà của mèo, các thẻ hình mèo và chó. - Băng keo vẽ các đường song song rộng 50cm, dài 2m. . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Bé biết con gì Đề tài Cún con Nhóm lớp 25-36tháng Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ lắng nghe câu chuyện nhắc lại được tên các con vật có trong câu chuyện. - Gọi đúng tên con vật - Diễn tả được âm thanh tiếng kêu của con vật. - Dạy bé biết nói trọn câu. II. Chuẩn bị - Tranh truyện về cún con do cô vẽ hoặc cắt hình chụp từ trên báo để làm thành câu chuyện. - Hình ngôi nhà của chó và ngôi nhà của mèo các thẻ hình mèo và chó. - Băng keo vẽ các đường song song rộng 50cm dài 2m. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Câu chuyện chó con và mèo con. Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện của cún con theo hình ảnh trên máy tính. vừa kể vừa trò chuyện với trẻ Trong tranh có con vật gì Cún con ở đâu bức tranh 2 cún con đi chơi ở đâu Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cún con gặp bạn nào 2. Hoạt động 2 Ai kể chuyện giỏi Cô lần lượt mở lại từng tranh và trò chuyện với trẻ Gợi ý cho trẻ nói lại nội dung cô vừa kể với những câu ngắn gọi. khuyến khích trẻ nói và tạo điều kiện để mỗi trẻ đều được kể. 3. Hoạt động 3 đưa các bạn về nhà. Trẻ nhặt các thẻ hình chó hoặc mèo sau đó chạy theo đường thẳng và mang con vật về đúng nhà của nó. Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT