TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tự nhận thức

S t nh ự ự ận thức là nhân tố then chốt của trí tuệ cảm xúc: Trí tuệ cảm xúc là một khả năng để có thể tự quản lý chính mình và tự quản lý trong những mối quan hệ với những người khác. Cảm xúc chính là các trạng thái hóa học của não bộ, là tác nhân chính giúp duy trì, kích hoạt và tăng cường sự hoạt động của cơ thể. | quan trọng của sự tự nhận thức tự nhận thức là một điều thầm kín rõ sự khác biệt giữa các cá nhân IV. Bốn yếu tố cốt lõi của sự nhận thức Giá trị Phong cách học Thái độ đối với sự thay đổi Định hướng giao tiếp giữa các cá nhân Chương 1: Tự nhận thức 2007 Tự nhận thức Lòng tự trọng Sự tự hiểu biết về mình Sự tự điều khiển mình Tầm quan trọng của sự tự nhận thức 2007 Sự tự nhận thức là nhân tố then chốt của trí tuệ cảm xúc: -Trí tuệ cảm xúc là một khả năng để có thể tự quản lý chính mình và tự quản lý trong những mối quan hệ với những người khác. -Cảm xúc chính là các trạng thái hóa học của não bộ, là tác nhân chính giúp duy trì, kích hoạt và tăng cường sự hoạt động của cơ thể. Tự nhận thức 2007 Cảm xúc Tốt: hào hứng, vui vẻ, hạnh phúc, yêu đương, Trung tính: tạo cảm giác “mọi việc đều ổn” Xấu: mối nguy hiểm, ảnh hưởng và đe dọa sự tồn tại cá nhân “Con người luôn chấp nhận chịu đựng những cảm xúc xấu hoặc hy sinh những quyền lực vật chất để xây dựng và tự vệ những

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT