TAILIEUCHUNG - Kỹ thật trồng bí đỏ Cô Tiên

Bà con nông dân có thể tham khảo kỷ thuật canh tác giống bí mới vụ Các tỉnh phía Bắc: Gieo hạt từ tháng 10-11 đến tháng 1 năm sau; gieo đầu vụ cho năng suất cao hơn. Các tỉnh phía Nam có thể trồng quanh năm | Kỹ thật trồng bí đỏ Cô Tiên Nguồn Bà con nông dân có thể tham khảo kỷ thuật canh tác giống bí mới vụ Các tỉnh phía Bắc Gieo hạt từ tháng 10-11 đến tháng 1 năm sau gieo đầu vụ cho năng suất cao hơn. Các tỉnh phía Nam có thể trồng quanh năm Làm đất Bí đỏ Cô Tiên có bộ rễ phát triển nên có khả năng chống hạn cao muốn trồng bí đỏ đạt năng suất cao cần phải làm đất sâu và kỹ. Trồng bí đỏ theo những hốc thẳng hàng hốc sâu 30-40cm rộng 40-50cm cách nhau từ 2-3m tuỳ đất xấu hay tốt giữ mật độ 70-90 cây sào. Mỗi hốc gieo 5-6 hạt cách đều nhau gieo hạt xong lấp lên một lớp đất mỏng 2-3cm rồi tưới nước giữ ẩm. Bón lót Chủ yếu là bón theo hốc sau khi bổ hốc để 2-3 ngày cho hả đất rồi mới bón phân. Một sào bón 5-7 tạ phân chuồng hoai mục 10-15kg super lân và 2kali clorua. Chú ý nếu đất đồi đất chua độ pH 5 bón 20-25kg vôi bột khi làm đất. Bón phân vào hốc bón xong trộn đảo đều phân với đất lại để 2-3 ngày nữa mới gieo hạt. Chăm sóc Tưới nước bón thúc Bí đỏ Cô Tiên ở giai đoạn cây con cần tưới nước giữ ẩm đất 50-60 độ chứa ẩm đồng ruộng. Đến khi quả phát triển tưới thêm 1 lần nữa hoặc kết hợp với bón thúc bằng phân nước để quả đẫy sức. Bón thúc cho bí đỏ lấy quả vào hai thời kỳ Thời kỳ cây dài khoảng 40-50cm bón phân đạm khoảng 1-2kg phân ure pha loãng tưới rộng xung quanh gốc nếu tưới bằng phân chuồng ngâm thì xới đất xong hãy bón. Thời kỳ ra nụ ra hoa tập trung bón đợt này để cây kết quả nhiều hơn quả to và chắc. Bón 2-3kg đạm 1-2kg kali phân chuồng hoai mục 50-100kg sào rải phân quanh gốc cách gốc 20-25cm rồi lấy cuốc xáo đất ở rãnh và mép luống vun lấp phân đi sau đó ít hôm thì tưới nước. Khi bí đỏ bò dài trên dưới 1m thì dùng đất chặn đốt cứ 2-3 đốt lại chặn 1 đốt để bí ra thêm rễ phụ tăng thêm khả năng tìm kiếm thức ăn nuôi cây đồng thời để cây bí bám chắc không bị giập dây hại hoa quả sau này. Kết hợp bấm ngọn để bí ra nhiều nhánh. Mỗi cây chỉ để 2-4 nhánh. Hoa đực ở bí đỏ nhiều gấp 20 lần hoa cái nên khi hoa cái đã thụ phấn phải ngắt bớt hoa đực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    0    15-08-2020
247    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    4    0
TÀI LIỆU HOT
1    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
23    4    0
378    6    0