TAILIEUCHUNG - Đề tài: Chơi với cái bóng - Lớp chồi

• Trẻ nhận biết được hình và bóng. • Nghe và hiểu nội dung của truyện : “Trí khôn của Thỏ” – biết sử dụng trí thông minh của mình để lừa Sư Tử. • Nhận biết được các con vật sống trong rừng • Phát triển kỹ năng: Quan sát, so sánh, lắng nghe, thực hành, ứng xử và phối hợp với bạn. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đề tài Chơi với cái bóng î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu Trẻ nhận biết được hình và bóng. Nghe và hiểu nội dung của truyện Trí khôn của Thỏ - biết sử dụng trí thông minh của mình để lừa Sư Tử. Nhận biết được các con vật sống trong rừng Phát triển kỹ năng Quan sát so sánh lắng nghe thực hành ứng xử và phối hợp với bạn. II. Chuẩn bi Hình và bóng các con vật sống trong rừng Rối sư tử thỏ Hình các con vật với các tư thế khác nhau đường bao của bóng III. Tiến hành Hoạt động 1 Trò chơi Ai tìm giỏi Cô và trẻ chơi trò chơi giả tiếng kêu các con vật. Trẻ quan sát bộ cờ Ai tìm giỏi Cô giải thích cách chơi Gắn hình vào đúng bóng. Hoạt động 2 Khu vườn cổ tích Cô kể trẻ nghe minh họa bằng rối kết hợp dự đoán câu chuyện. Đàm thoại Thỏ đã lừa sư tử như thế nào Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Vì sao sư tử bị thỏ lừa Đặt tên truyện Chơi trò chơi với các nhân vật Hoạt động 3 Trò chơi Ai tinh mắt Cô đưa tranh vẽ con thú với các tư thế khác nhau đường bao của bóng cho trẻ xem và nghĩ ra cách chơi. Nếu trẻ nói chưa được cô giải thích Đặt đường bao của bóng vào đúng tư thế con vật trong tranh. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT