TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 10

V. Quá trình oxy hóa tại nối đôi của olefin Điển hình cho quá trình này là quá trình oxy hóa etylen để sản xuất etylen oxyt | V. Quá trình oxy hóa tại nối đôi của olefin Điển hình cho quá trình này là quá trình oxy hóa etylen để sản xuất etylen oxyt CH - CH CH2 cH2 1 2O2 ------ H 33 Kcalo O 1. Tính chất của etylen oxyt là một sản phẩm trung gian quan trọng - ở điều kiện thường là một chất khí không màu có ts 11oC tnc -112 5oC d 0 896 - tan trong các dung môi hữu cơ và nước - rất dễ cháy - tạo hỗn hợp nổ với không khí trong giới hạn 3 4- 80 V - Ứng dụng OE là một trong những HCTG rất quan trọng trong công nghiệp THHC được sản xuất với qui mô lớn. Các ứng dụng cơ bản của OE trong tổng hợp glycol như etylen glycol polyetylen glycol etanol amin. ch2 - ch2 h2o O HOCH - CH2OH etylen glycol CH2 - CH2 O HOCH - CH - O - CH - CH2OH diệt côn trùng tạo khói. - Phương pháp sản xuất 22 2 dietylen glycol Clo hóa C2H4 qua giai đoạn trung gian tạo etylen clohydrin CH CH Cl H O HCL OH - CH - CH - Cl Ca OH 2 2 2 2 2 2 - CaCl 2 CH2 - CH2 O Đây là phương pháp đầu tiên tổng hợp OE nhưng do tiêu hao Clo và kiềm nhiều đồng thời tạo ra một lượng lớn muối nên phương pháp này hiện nay đã bị loại bỏ. oxy hóa etylen phổ biến 2. Phương pháp oxy hóa etylen tổng hợp etylenoxyt - Điều kiện công nghệ 47 xúc tác Ag trên chất mang là S1O2 hoặc AI2O3 hoặc hỗn hợp S1O2 AI2O3 có chứa một phần nhỏ lưu huỳnh hoặc halogen. Thực tế khi thêm 0 01 4- 0 02 khối lượng các hợp chất này thì độ chọn lọc tăng khoảng 5 . nhiệt độ t 220 280oC áp suất p 1 4- 3MPa Thiết bị phản ứng dùng loại thiết bị xúc tác tầng sôi hoặc có thể dùng loại ống chùm tác nhân oxy hóa O2 hoặc không khí - Sơ đồ công nghệ oxy hóa etylen bằng không khí Hình 13 Sơ đồ tổng hợp Etylenoxyt bằng oxy hóa etylen bằng không khí 1 4- Thiết bị TĐN 2 5- TBPƯ 3 6- Thiết bị hấp thụ 7-Máy nén Đặc điểm gồm 2 thiết bị phản ứng và 2 tháp hấp thụ EO thực hiện 2 giai đoạn hỗn hợp khí phản ứng sau khi ra khỏi thiết bị phản ứng thứ nhất sẽ vào tháp hấp thụ thứ nhất. Khí không hấp thụ một phần lớn được tuần hoàn và phần còn lại được đưa đi oxy hóa tiêp tục. 48 hỗn hợp khí phản ứng sau .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
399    3    0    15-08-2020
4    5    0    15-08-2020
244    11    0    15-08-2020
67    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
12    8    0
TÀI LIỆU HOT
50    24    0
367    2    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    9    0