TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 8

Chưng tách sản phẩm: Giai đoạn chưng phân đoạn được tiến hành trong các tháp chưng nối tiếp nhau. Ban đầu khi ở áp suất thường trong tháp (8) sẽ chưng lấy aceton. | o Loại a thiết bị hoàn lưu dòng o Loại b thiết bị tách nhiệt nhờ sự bốc hơi aceton d3. Chưng tách sản phẩm Giai đoạn chưng phân đoạn được tiến hành trong các tháp chưng nối tiếp nhau. Ban đầu khi ở áp suất thường trong tháp 8 sẽ chưng lấy aceton sau đó ở áp suất thấp trong tháp 9 sẽ tách hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi cao còn dư ở đáy ra khỏi sản phẩm dễ bay hơi hơn và cuối cùng thu được phenol V. QUÁ TRÌNH OXY HÓA PARAFIN THÀNH ACID CACBOXYLIC Phản ứng oxy hóa parafin thành acid cacboxylic thường có xảy ra sự đứt mạch C-C và xảy ra trong pha lỏng. Có 2 phương án thực hiện 1 oxy hóa parafin thấp phân tử C4-C8 sản phẩm chính là acid acetic 2 oxy hóa parafin rắn sản phẩm là các acid béo có mạch Cacbon thẳng từ C10- C20 dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các chất hoạt động bề mặt. 1. Oxy hóa parafin C4-C8 Điển hình là quá trình oxy hóa n-butan sản xuất acid acetic . Tính chất của acid acetic CH3COOH - ở điều kiện thường acid acetic là một chất lỏng không màu có mùi đặc trưng và có vị chua có tnc ts 118oC - hòa tan vô hạn trong nước ngoài ra có thể tan trong rượu este - hòa tan tốt các hợp chất S P halogen. - bền nhiệt ngay khi ở nhiệt độ 400oC thì hơi của acid acetic cũng không bị phân hủy 15 - độc dễ làm hỏng niêm mạc mắt ở nồng độ đặc dễ làm bỏng da. - Ứng dụng trong công nghiệp làm nguyên liệu để tổng hợp Vinylacetat tổng hợp PVA bán sản phẩm để sản xuất sợi nylon. phản ứng với rượu tạo este dùng làm dung môi cho sản xuất sơn. làm nguyên liệu để sản xuất aceton thuốc diệt cỏ. trong đời sống trong y học dùng để sản xuất dược phẩm như thuốc aspirin. Đặc biệt trong y học cổ truyền acid acetic dùng kết hợp với các vị khác để chữa bệnh đau cột sống lang ben. - Sản xuất có nhiều phương pháp sản xuất acid acetic oxy hóa acetaldehyt tổng hợp từ aceton qua Keten tổng hợp từ C2H2 C2H4. tổng hợp từ phân đoạn xăng nhẹ hay n-butan tổng hợp từ CO và rượu metylic CH3OH là phương pháp hiệu quả nhất . Công nghệ quá trình Khi oxy hóa n-butan sẽ tạo ra các sản phẩm sau .

TÀI LIỆU HOT