TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỢ PHỤ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc thợ phụ. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỢ PHỤ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Thưc hiện công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng. 2. Thực hiện theo sự hướng dẫn về kỹ thuật của kỹ thuật chuyền. 3. Cắt gọt các chi tiết và lấy dấu theo rập của Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, nếu không hiểu thì phải đề nghị nhân viên kỹ thuật hướng dẫn. 4. Ui và ép keo các chi tiết. 5. Cắt chỉ bán thành phẩm. 6. Loại các thành phẩm lỗi, để gọn thành từng bó theo size màu. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn trên lớp 5 2. Kỹ năng: biết nhận và có khả năng cắt gọt bán thành phẩm 3. Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 1 Document name:

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    6    0    14-08-2020
364    4    0    14-08-2020
9    3    0    14-08-2020
24    4    0    14-08-2020
362    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
348    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN