TAILIEUCHUNG - 8 phẩm chất của một CEO giỏi

Có thể có nhiều phẩm chất làm nên một lãnh đạo công ty giỏi. Nhưng theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế LG (Hàn Quốc), 8 phẩm chất sau đây là những yếu tố thông thường ở một CEO thành công: Nhìn vào tương lai. Những nhà lãnh đạo cừ có khả năng nhìn trước tương lai và chuẩn bị tốt cho những gì chưa xảy đến. Trực giác và bản năng của CEO - những điều cần thiết khi ra quyết định được coi là một trong những phẩm chất của một nhà lãnh đạo tốt. Những nhà. | 8 phẩm chất của một CEO giỏi Có thể có nhiều phẩm chất làm nên một lãnh đạo công ty giỏi. Nhưng theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế LG Hàn Quốc 8 phẩm chất sau đây là những yếu tố thông thường ở một CEO thành công Nhìn vào tương lai. Những nhà lãnh đạo cừ có khả năng nhìn trước tương lai và chuẩn bị tốt cho những gì chưa xảy đến. Trực giác và bản năng của CEO - những điều cần thiết khi ra quyết định được coi là một trong những phẩm chất của một nhà lãnh đạo tốt. Những nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng phải tin tưởng vào bản năng của mình và tiến hành những bước tự tin. Sáng tạo. Sự sáng tạo của CEO sẽ xác định tương lai của công ty. Điều này có thể thấy rõ ở Steve Jobs CEO của tập đoàn Apple. Jobs người coi trọng sự khác biệt so với trật tự có từ trước rất nhấn mạnh vào sự sáng tạo và thiết kế cuối cùng đã làm cho Apple đứng đầu trên thị trường máy tính toàn cầu. Có chiến lược. Những nhà lãnh đạo có năng lực là những con người của chiến lược có thể đánh giá và thu hút người tài. Nói cho cùng thì kinh doanh là một cuộc chiến và trong mọi cuộc chiến thì chiến thuật là điều sống còn. Một CEO không thể tự mình làm mọi việc vì vậy một chiến lược chủ yếu là có thể tuyển dụng đúng người để làm đúng việc. Khi Bill Gates tập trung vào công nghệ ông đã tuyển chọn Steve Ballmer chịu trách nhiệm về tài chính và quản lý. Steve Ballmer cũng là một ví dụ tuyệt vời cho thấy một nhân viên giỏi có thể làm những gì cho lợi ích của công ty. Khuyến khích nhân viên. Tính nhân đạo xuất phát từ sự quan tâm của CEO cũng như sự ngợi khen và sự khiêm tốn là những đặc tính có thể thúc đẩy công ty và những nhân viên trong công ty. Một CEO giỏi cần giơ cao ngọn đuốc nhân văn . Nhà lãnh đạo biết gần gũi và động viên nhân viên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhân viên. Không ngừng học tập. Niềm đam mê học tập là một phẩm chất đáng quý khác của một CEO được kính trọng. Một nhà quản lý hàng đầu mà ngừng học tập thì rốt cục sẽ làm đình trệ sự phát triển của công ty. Có thể thấy điều này từ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    14    1    13-08-2020
24    9    0    13-08-2020
108    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2