TAILIEUCHUNG - 8 nguyên tắc cho một CEO giỏi!

Các giám đốc điều hành (CEO) giỏi có thể là những người có tính cách, thái độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, để trở thành một giám đốc điều hành có sức thuyết phục, họ thường phải tuân thủ 8 nguyên tắc. Trước hết, phải đặt câu hỏi "Cần phải làm điều gì?''. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà quản trị doanh nghiệp. Nếu không đặt ra được câu hỏi này, một CEO có nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng. | 8 nguyên tắc cho một CEO giỏi Các giám đốc điều hành CEO giỏi có thể là những người có tính cách thái độ quan niệm về giá trị điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên để trở thành một giám đốc điều hành có sức thuyết phục họ thường phải tuân thủ 8 nguyên tắc. Trước hết phải đặt câu hỏi Cần phải làm điều gì . Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà quản trị doanh nghiệp. Nếu không đặt ra được câu hỏi này một CEO có nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng nhất cũng có thể trở thành một người làm việc không có kết quả. Trả lời được cho câu hỏi này thường nhiều nhiệm vụ khẩn cấp sẽ được đặt ra. Tuy nhiên những CEO làm việc có hiệu quả không tự chia mình ra để thực hiện tất cả mà chỉ tập trung vào một nhiệm vụ có tính khả thi nhất. Câu hỏi thứ 2 cần được đặt ra là Điều gì đúng đắn cho doanh nghiệp . Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng đối với các CEO ở doanh nghiệp gia đình nhất là khi họ phải ra những quyết định về vấn đề nhân sự. Trong một công ty gia đình thành công một người thân trong gia đình chỉ được thăng chức nếu anh ta cô ta vượt trội hơn những người không thuộc gia đình ở cùng một cấp bậc và điều này phải thông qua một sự đánh giá rõ ràng. Việc đặt câu hỏi Điều gì là đúng đắn cho doanh nghiệp không đảm bảo sẽ có một quyết định đúng đắn. Bởi vì ngay cả một CEO tài giỏi nhất cũng là một con người và cũng có lúc mắc phải sai lầm và chịu ít nhiều thành kiến. Nhưng nếu không đặt ra câu hỏi này điều gần như chắc chắn là CEO sẽ có một quyết định sai. CEO cần xây dựng kế hoạch hành động. Nếu không chuyển những hiểu biết của mình thành hành động khi bắt tay vào công việc các CEO cần lên kế hoạch. Bạn cần phải nghĩ đến những kết quả không mong muốn những hạn chế khó khăn có thể xảy ra những điều cần xem xét điều chỉnh lại trong tương lai những điểm cần kiểm tra kế hoạch phân bổ thời gian để thực hiện kế hoạch hành động đó. Mỗi kế hoạch hành động là một bản tường trình những dự định chứ không phải là một bản cam kết một sự ràng buộc cứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    6    0    09-08-2020
76    4    0    09-08-2020
24    5    0    09-08-2020
8    7    0    09-08-2020
84    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2