TAILIEUCHUNG - Thêm tính năng All Programs vào menu của Windows 7

Thêm tính năng All Programs vào menu của Windows 7 Bạn yêu thích Windows 7 nhưng vẫn nhớ tới Start Menu của Windows XP? Nếu vậy, vẫn còn một số ứng dụng có thể chỉnh sửa start menu và làm nó quay trở lại bản XP cũ. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn chỉnh sửa và lấy lại start menu Windows XP. Cách thêm menu All Programs của Windows XP vào Start Menu trong Windows 7 Bước 1 Kích Windows Start Menu Orb rồi gõ regedit trong mục tìm kiếm. Tiếp đến, nhấn Enter hoặc kích vào đường link regedit | Thêm tính năng All Programs vào menu của Windows 7 Bạn yêu thích Windows 7 nhưng vẫn nhớ tới Start Menu của Windows XP Nếu vậy vẫn còn một số ứng dụng có thể chỉnh sửa start menu và làm nó quay trở lại bản XP cũ. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn chỉnh sửa và lấy lại start menu Windows XP. Cách thêm menu All Programs của Windows XP vào Start Menu trong Windows 7 Bước 1 Kích Windows Start Menu Orb rồi gõ regedit trong mục tìm kiếm. Tiếp đến nhấn Enter hoặc kích vào đường link regedit. Bước 2 Browse tới những registry key sau HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Shell Folders Bước 3 Phải chuột vào Favorites ở phía bên phải. Chọn .

TÀI LIỆU HOT