TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Cho tôi đi làm mưa với - Nhóm lớp: Lá

- Trẻ lắng nghe và cảm nhận đúng giai điệu bài hát, thuộc lời bài hát. - Tham gia biểu diễn một cách sáng tạo theo nhóm. - Hát đúng lời, đúng nhạc một số bài hát đã học. - Bé hiểu biết về mưa và tầm quan trọng của mưa đối với thiên nhiên, cây cối. - Phát triển khả năng hoạt động theo nhóm. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên Đề tài Cho tôi đi làm mưa với Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ lắng nghe và cảm nhận đúng giai điệu bài hát thuộc lời bài hát. - Tham gia biểu diễn một cách sáng tạo theo nhóm. - Hát đúng lời đúng nhạc một số bài hát đã học. - Bé hiểu biết về mưa và tầm quan trọng của mưa đối với thiên nhiên cây - Phát triển khả năng hoạt động theo nhóm. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên phần mềm PP. - Nhạc bài hát cho tôi đi làm mưa với - Các dụng cụ âm nhạc để biểu diễn đủ cho mỗi nhóm III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Mùa mưa đến rồi. Trò chơi xem tai ai thính Cô cho trẻ nghe âm thanh và đoán xem âm thanh đó là gì Trò chuyện về trời mưa các hiện tượng của cơn mưa Ích lợi của mưa với cây trồng. Giới thiệu bài hát cho tôi đi làm mưa với 2. Hoạt động 2 Bài hát Cho tôi đi làm mưa với Trẻ lắng nghe một lần bài hát Cho tôi đi làm mưa với. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trò chuyện về nội dung bài hát Lắng nghe từng đoạn và hát từng đoạn bài hát Chú ý sửa sai lời và sai giai điệu của trẻ. Hát hết bài hát theo nhạc. Biểu diễn Mỗi nhóm chọn một nhạc cụ và hát theo nhạc bài hát cho tôi đi làm mưa với. 3. Hoạt động 3 Trò chơi Hát theo hình vẽ Khi cô mở hình vẽ nào lên các nhóm chọn biểu tượng nhóm mình giơ lên nhóm nào đưa biểu tượng lên trước thì được hát bài hát tương ứng với hình vẽ các nhóm khác có thể hát theo hoặc biểu diễn lại nếu nhóm bạn chưa thuộc. Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT