TAILIEUCHUNG - Sử dụng phím Shift để làm chậm hiệu ứng trong Windows 7

Sử dụng phím Shift để làm chậm hiệu ứng trong Windows 7 Dường như những hình động trong Windows 7 chạy nhanh hơn bình thường. Cụ thể, menu Flip 3D có vẻ như hơi nhanh. Nếu bạn muốn làm chậm lại tốc độ của những hình động này, bạn sẽ phải nhấn thêm một nút phụ. Vì vậy, bài báo này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chậm các hình động trong registry. Bước 1 – Mở Regedit Kích vào Windows Start Menu Orb, trong mục Search, gõ regedit rồi nhấn Enter | Sử dụng phím Shift để làm chậm hiệu ứng trong Windows 7 Dường như những hình động trong Windows 7 chạy nhanh hơn bình thường. Cụ thể menu Flip 3D có vẻ như hơi nhanh. Nếu bạn muốn làm chậm lại tốc độ của những hình động này bạn sẽ phải nhấn thêm một nút phụ. Vì vậy bài báo này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chậm các hình động trong registry. Bước 1 - Mở Regedit Kích vào Windows Start Menu Orb trong mục Search gõ regedit rồi nhấn Enter. Bước 2 - Browse tới registry key Registry Editor sẽ hiển thị. Sử dụng bảng bên trái để browse tới những key sau HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows DWM Bước 3 - Tạo một DWORD mới trong DWM Phải chuột vào key DWM và chọn New DWORD 32-bit Value. Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành 64 - bit 32 - bit DWORD vẫn có thể hoạt động được. Bước 4 - Thay đổi tên DWORD mới Phải chuột vào DWORD mới - đổi giá trị là 1 - rồi chọn Rename. Điền tên sau .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0