TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 5

Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp của hãng ICI 1. Tháp tách MeOH sạch 2. Tháp tách phần nặng 3. Thiết bị trao đổi nhiệt 4. Thiết bị làm lạnhg 5. Thiết bị phân ly 6. Thiết bị phản ứng 7. Máy nén khí phản ứng 8. Máy nén khí tuần hoàn | 2. Thiết bị tách 6. Thiết bị làm lạnh 3. Cột tách phân đoạn nhẹ 7. Máy nén hồi lưu tuần hoàn 4. Tháp tách MeOH 3. Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp của hãng ICI phần nặng Hình 4 Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp của hãng ICI 1. Tháp tách MeOH sạch 2. Tháp tách phần nặng 3. Thiết bị trao đổi nhiệt 4. Thiết bị làm lạnhg 5. Thiết bị phân ly 6. Thiết bị phản ứng 7. Máy nén khí phản ứng 8. Máy nén khí tuần hoàn 10 CHƯƠNG IV QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA 1. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHUNG CỦA CÔNG NGHỆ HALOGEN HÓA I. Giới thiệu Quá trình halogen hóa là một trong những quá trình quan trọng trong tổng hợp hữu cơ gồm có quá trình Clo hóa Brom hóa Flo hóa Iot hóa trong đó ứng dụng trong công nghiệp chủ yếu là quá trình Clo hóa Flo hóa quá trình Brom hóa Iot hóa thường dùng trong phòng thí nghiệm viện nghiên cứu sản xuất nhỏ. Tầm quan trọng của quá trình Halogen hóa - tạo ra các monome chứa halogen X VCM vinylclorua monome là monome quan trọng để tổng hợp nhựa PVC tetra flo etylen tổng hợp nhựa polytetrafloetylen là loại nhựa có thể chịu được tất cả các môi trường nhờ liên kết C - F - sản xuất các hợp chất trung gian như DCE dicloetan phần lớn dùng để sản xuất VCM Clobenzen là tác nhân alkyl hóa sản xuất ra các hợp chất chứa Oxy như rượu phenol. - sản xuất dung môi có độ hòa tan cao CCb CHCl2 - CCb CH2Q2 - sản xuất các tác nhân lạnh freon dẫn xuất clo - flo như F1 2 CF2Q2 F2 2 CHFCl2 - trong nông nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu như hexa clo cyclohexan - trong y tế cloral CCFCHO lỏng điều chế thuốc ngủ cloetan C2H5Q khí dùng làm dung môi trong y học II. Các phương pháp halogen hóa Các dẫn xuất halogen thu được bằng 3 phản ứng đơn giản - phản ứng thế k halogen hóa 1 - phản ứng cộng - phản ứng cắt mạch Những tác nhân halogen hóa thường dùng nhất là halogen tự do và hydro halogen khan nước. Nhiệt độ sôi của chúng ở điều kiện thường như sau F2 -188 0 oC HF 19 4oC Cl2 -34 6 oC HCl -83 7oC F2 58 8oC HBr -67 0oC 1. Halogen hóa thế dùng để thế nguyên tử H hoặc gốc OH bằng 1 nguyên tử X

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    6    0    15-08-2020
4    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    6    0
2    2    0
TÀI LIỆU HOT
1    20    0
148    7    0
3    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    4    0