TAILIEUCHUNG - Tuyển tập thơ tình yêu và cuộc sống

Tài liệu tham khảo Tuyển tập thơ tình yêu và cuộc sống | THO TÌNH YÊU - CUỘC SÔNG 1 MỤC LỤC THƠ TÌNH Mua hoa Thương về ngay Chỉ co song va Ban tay Hat Thơ viềt tặng Thuyền va Sân ga chiều em Hat ru chồng nhưng đềm kho Đềm cuồi Dâu em biềt chặc rặng anh trơ Thơ tình cuồi mua Hoa co Noi cung Tư Hoa TÂM TU VA SUY Chồi Gưi lai thanh phồ Thơ tình tồi Thơ viềt cho mình va nhưng ngươi con gai Thơ vui về phai XUÂN QUỲNH 2 Có một thời như Thú tình chó bạn Lại bắt Thời giạn Chuộn chuộn báó NHỮNG BÀI CA CUỘC Tiếng gạ Nhưng con đường thạng Thạng Khộng Hạt vời con Cộ Muạ Hóạ tường Thạnh phộ quế Mại Mẻ cuạ Ngu nàó ngu Lời ru cuạ Cón chạ biết đườc Mẻ vạ Cón yếu Chuyến cộ tích vế lóại Lời ru trến mắt Đếm trờ Sẻ có mại cộ bẻ mười sạu THO TÌNH YÊU - CUỘC SÔNG 3 THƠ TÌNH YÊU MUA hoa doi Bây giờ mua hoa doi Trắng một vung Quang Ba Song ven hộ cứ vộ Anh một vung cây tre Ta đến rội ta đi Bao lân anh co nhờ DứOi vòm cây lắng le Dứời vom cây chờ mong Canh buộm trội ngoai sộng Bo tâp cay trến bai Nâu một vung đât mời Đời tay ngứời gieo trộng. Anh co đi cung em Đến nhứng miến đât la Đến nhứng mua hai qua Đến nhứng ngay thứờng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    12-08-2020
24    8    0    12-08-2020
20    7    0    12-08-2020
55    3    0    12-08-2020
9    5    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN