TAILIEUCHUNG - Găng tay nhắng nhít giữ ấm cho đôi tay

Găng tay nhắng nhít giữ ấm cho đôi tay Đừng nên để tay bị lạnh cóng bạn nhé! Chuẩn bị những nguyên liệu sau: - Vải dạ (hoặc vải nỉ, vải bông mềm) - Kim, chỉ, kéo - Giấy bìa | w J 1 w 1 r Ẩ 1 - V J Găng tay nhăng nhít giữ âm cho đôi tay Đừng nên đê tay bị lạnh cóng bạn nhé Chuẩn bị những nguyên liệu sau - Vải dạ hoặc vải nỉ vải bông mềm - Kim chỉ kéo - Giấy bìa Đến phần hành động này D Mầu 4 Chiều dài chiều rộng mẫu 1 x 2 đai găng tay mong muốn. Bước 1 - Cắt vải theo 4 mẫu như hình bên mỗi mẫu 2 mảnh sao cho Mầu 1 Chiều dài lớn hơn hoặc bằng chiều dài bàn tay. Mầu 2 và 3 tổng chiều dài 2 mẫu không tính phần ngón tay bằng chiều dài mẫu 1. 2cm. Chiều rộng gấp đôi chiều rộng Bước 2 - Đặt mẫu 2 và 3 khớp nhau phần ngón tay rồi khâu lại này. Bước 3 - Sau đó may ráp với mảnh 1. Rùi nhớ lộn mặt phải ra ngoài nhá Bước 4 - Giờ thi gấp đôi miếng thứ 4 lại. May ráp với phần găng tay trên. Sau đó may nốt đường nối dọc đai găng tay. Các bạn có thể thêm chun vào trong đai găng tay nếu muốn đai ôm hơn. Bước 5 Thực hiện tương tự các bước như trên để có được chiếc găng còn lại. Để bọn tớ gợi ý cho các bạn một số mẫu trang trí nhắng nhít nhé G

TỪ KHÓA LIÊN QUAN