TAILIEUCHUNG - Luận văn “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà”

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quẩn lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này tất cả các thành phần kinh tế đều được tự do phát triển, tự mình tìm thị trường kinh doanh, tự hạch toán kinh doanh, mở rộng thị trường của mình. Nếu doanh nghiệp. | LỜI MỞ ĐẦU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đoi cơ chế quản lí kinh tế từ cơ chế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quẩn lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này tất cả các thành phần kinh tế đều được tự do phát triển tự mình tìm thị trường kinh doanh tự hạch toán kinh doanh mở rộng thị trường của mình. Nếu doanh nghiệp nào làm ăn có lãi có chỗ đứng trên thị trường thì sẽ tồn tại nếu doanh nghiệp nào làm ăn thua lỗ thì sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường môi trường kinh doanh luôn biến động không ngừng cùng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kĩ thuật thì các doanh nghiệp luôn phải tìm cách tự đổi mới hoàn thiện mình cả về trình độ năng lực kinh nghiệm và hiện đại hoá công nghệ. Do đó hoạt động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp đã trở thành mối ưu tiên quan trọng trong định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát khảo sát thiết kế xây dựng phục vụ thi công những công trình thuỷ điện thuỷ lợi và các công trình xây dựng công cộng. Sản phẩm của công ty là các bản vẽ thiết kế kĩ thuật của các công trình các hạng mục công trình và các con số khảo sát đặc điểm về chất đất các kết luận thí nghiệm. Đây là những sản phẩm chứa hàm lượng chất xám lớn sản phẩm có chính xác có phù hợp với thiết kế kĩ thuật hiện đại hay không đều phụ thuộc rất nhiều vào trình độ năng lực kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên làm công tác khảo sát thí nghiệm thiết kế tư vấn của công ty cùng với độ chính xác hiện đại của trang thiết bị máy móc thí nghiệm khảo sát. Do đó đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh đổi mới công nghệ ở công ty có vai trò quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh. Chuyên đề thực tập Hoìmg Tuấn Khtuth- T4 i A Trong thời gian .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN