TAILIEUCHUNG - 4 phương pháp để chính sách khuyến khích nhân viên đạt được hiệu quả mong muốn

Nếu mức lương công ty đưa ra là công bằng và cạnh tranh so với mặt bằng chung, khi đó các phương pháp nhằm khuyến khích sự phát triển năng lực của từng cá nhân sẽ trở thành một yếu tố cần quan tâm. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Vietnamlearning xin giới thiệu một số phương pháp đáng để tham khảo như dưới đây. Bày tỏ sự tin tưởng vào nhân viên Có nhiều cách để bày tỏ sự tin tưởng của bạn với nhân viên, ví dụ như: loại bỏ sự kiểm soát, yêu cầu nhân viên. | 4 phương pháp để chính sách khuyến khích nhân viên đạt được hiệu quả mong muốn Nếu mức lương công ty đưa ra là công bằng và cạnh tranh so với mặt bằng chung khi đó các phương pháp nhằm khuyến khích sự phát triển năng lực của từng cá nhân sẽ trở thành một yếu tố cần quan tâm. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó Vietnamlearning xin giới thiệu một số phương pháp đáng để tham khảo như dưới đây. Bày tỏ sự tin tưởng vào nhân viên Có nhiều cách để bày tỏ sự tin tưởng của bạn với nhân viên ví dụ như loại bỏ sự kiểm soát yêu cầu nhân viên lập kế hoạch hay lịch làm việc hoặc cho cấp dưới đảm nhận một phần việc mà bạn thường giải quyết. Hãy chứng minh sự tin tưởng và bạn sẽ thấy bất ngờ thú vị về kết quả đạt được. Chỉ cần nhớ rằng nhân viên mà bạn tin tưởng phải hiểu rằng họ chịu trách nhiệm về kết quả đồng thời phải giám sát và hỗ trợ khi cần thiết. Để quyền tự quyết cho nhân viên đối với một công việc hoàn chỉnh Công việc theo mặt lý thuyết lại rất hạn hẹp về mặt chuyên môn. Ví dụ như Anh hãy làm việc A trong X ngày rồi báo cáo lại cho tôi hay Hãy xem lại hồ sơ mời thầu này rồi chuyển cho cô C . Trên thực tế điều này chỉ có tác dụng khi nhân viên được xem như một phần của quy trình cơ khí hóa và khi họ không được cấp trên tin tưởng để có thể suy nghĩ nhận xét hay hành động độc lập. Nhưng chính điều đó lại dập tắt hết động lực thúc đẩy lòng hăng say làm việc của nhân viên. Khi liên tục phải làm những công việc loại này nhân viên thường luôn càu nhàu khó chịu và mong mau chóng hết giờ làm việc. Nếu bạn muốn khích lệ những nhân viên đang sẵn sàng đón nhận thách thức mới hãy giao cho họ một công việc hoàn chỉnh hơn với những trách nhiệm rõ ràng. Những nhóm làm việc trong các lĩnh vực lắp ráp ô tô nghiên cứu lập kế hoạch sản phẩm mới . là những ví dụ dễ hiểu thế nào là một công việc hoàn chỉnh. Những nhóm này đã được giao trách nhiệm tập thể để lập kế hoạch làm việc hợp tác với các bộ phận khác trong tổ chức và hoàn tất các nhiệm vụ khác. Các nhà tâm lý học Timothy Butler .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
255    4    0    12-08-2020
127    10    0    12-08-2020
156    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2