TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 3

Phản ứng hydro hóa : là phản ứng toả nhiệt, giảm thể tích nên phản ứng sẽ xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ thấp, áp suất cao; thông thường chế độ công nghệ cho quá trình như sau: + t = 100 ÷ 350, 4000C + p = 1,5 ÷ 40 MPa | - Phản ứng hydro hóa là phản ứng toả nhiệt giảm thể tích nên phản ứng sẽ xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ thấp áp suất cao thông thường chế độ công nghệ cho quá trình như sau t 100 - 3 5 0 4000C p 1 5 40 MPa - Phản ứng đề hydro hóa là phản ứng thu nhiệt tăng thể tích nên phản ứng sẽ xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ cao áp suất thấp thông thường chế độ công nghệ cho quá trình như sau t 200 600 6500C p áp suất khí quyển hoặc áp suất chân không Ví dụ CH CH CH 2 - ở t 595oC p 0 1Mpa n 40 nếu ở p 0 01 MPa n 80 2. Xúc tác cho quá trình Ngoài các phản ứng chuyển hóa nhiệt xảy ra ở nhiệt độ cao kèm theo sự phân huỷ và ngưng tụ mạnh tất cả các phản ứng đề hydro hóa và hydro hóa đều có xúc tác. Có thể phân thành 3 nhóm xúc tác chính 1 Các kim loại thuộc nhóm VIII Fe Co Ni Pt Pd và nhóm Ib Cu Ag và các hợp kim của chúng. 2 Các oxyt kim loại MgO ZnO Q2O3 Fe2O3. 3 Các oxyt phức hay sulfid sulfua WS2 đây là xúc tác ra đời rất sớm có hoạt tính cao nhưng dễ mất hoạt tính nên hiện nay ít dùng. 8 Các xúc tác này đặc biệt là xúc tác kim loại thường được phân bố trên các chất mang xốp và bổ sung vào đó là các chất kích động như là kim loại khác oxyt khác. 3. Cơ chế phản ứng Ký hiệu K trung tâm hoạt động của xúc tác - Đầu tiên khi H2 và các hydrocacbon bị hấp phụ lên xúc tác thì quá trình hấp phụ vật lý làm yếu các liên kết H - H C - H và liên kết không no của hydrocacbon Ví dụ 1. K H K. H2 K- H. H 2. K RCH2CH3 K - H. CH - CH3 I R CH 3 I hay K - CH . H K - H K - H II K - C - CH3 3 I R H 7 3. K CH2 CH2 K. CH2 CH2 K - CH2 - CH. - - Sau đó sẽ xảy ra sự hấp phụ hóa học Đề hydro hóa K - CH - CH3 K K - CH - CH2 - KH I 3 I 2 T R Rtt K - CH - CH2 - R - CH CH2 K I 2 2 R Hydro hóa K - CH- CH- H . K K - CH2 - CH3 KH 2K CH3 4. Tính chọn lọc của phản ứng Các phản ứng hydro hóa cũng như đề hydro hóa nếu không khống chế điều kiện phản ứng sẽ xảy ra hàng loạt các phản ứng nối tiếp hay song song nhau chẳng CH 3 hạn như 1. RCOOH Hồ RCHO RCHOH Hố RCH3 9 2. R -C N R-CH NH R-CH2

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    10    0    16-08-2020
182    5    0    16-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
4    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    5    0