TAILIEUCHUNG - Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Câu chuyện ở góc vườn - Lớp : Mầm

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe và nhớ nội dung câu chuyện và các nhân vật có trong câu chuyện. - Rèn luyện kỹ năng đếm của trẻ. - Nhận biết đặc điểm của một số con vật: số chân, đẻ con, đẻ trứng, hoạt động của các con vật thuộc nhóm gia súc và nhóm gia cầm. II. Chuẩn bị: - Rối: câu chuyện ở góc vườn. - Tranh các con vật thuộc nhóm gia súc và gia cầm. - Quyển allbum, hình ảnh các con vật được cắt từ sách, báo. . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ Đề Những con vật cưng Đề tài Câu chuyện ở góc vườn Lớp Mầm Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ lắng nghe và nhớ nội dung câu chuyện và các nhân vật có trong câu chuyện. - Rèn luyện kỹ năng đếm của trẻ. - Nhận biết đặc điểm của một số con vật số chân đẻ con đẻ trứng hoạt động của các con vật thuộc nhóm gia súc và nhóm gia cầm. II. Chuẩn bị - Rối câu chuyện ở góc vườn. - Tranh các con vật thuộc nhóm gia súc và gia cầm. - Quyển allbum hình ảnh các con vật được cắt từ sách báo III. Hoạt động 1. Hoạt động 1 Câu chuyện ở góc vườn. Cô sử dụng rối để kể cho trẻ nghe câu chuyện câu chuyện ở góc vườn Trò chuyện Trong chuyện có những nhân vật nào Chị gà mơ và chị vịt làm gì Anh trâu anh bò và anh heo đẻ trứng hay đẻ con Có ích lợi gì Có bao con vật thuộc nhóm gia cầm trong câu chuyện Có bao nhiêu con vật thuộc nhóm gia súc trong câu chuyện Hoạt động 2 Bé đến thăm nông trại Trẻ quan sát các bức tranh về hoạt động của các con vật thuộc nhóm gia cầm và hoạt động của các con vật thuộc nhóm gia súc. Đếm số con vật có trong mỗi nhóm Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trò chuyện về đặc điểm và hoạt động của các con vật thuộc mỗi nhóm. Trò chuyện về lợi ích của các con vật. Hoạt động 3 Quyển sách của bé Chia trẻ thành các nhóm mỗi nhóm 2-3 bạn mỗi nhóm lấy một quyển allbum và chọn các hình con vật cùng nhóm với con vật ở bìa để bỏ vào các trang allbum. Trẻ cũng có thể các thêm các hình ở trong các tờ báo tạp chí để bỏ thêm vào. Hoạt động 4 Hoạt động ngoài trời Hoạt động 5 Hoạt động vui chơi tại các góc Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    6    0    09-08-2020
11    4    0    09-08-2020
36    5    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
25    14    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0