TAILIEUCHUNG - Chủ đề : MÔI TRƯỜNG QUANH BÉ - Đề tài : BÉ CHƠI VỚI CÁT

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Bé khám phá một số tính chất của cát - Phát triển ngôn ngữ cho bé trong quá trình hợp tác với bạn cùng chơi. - Phát triển khả năng tập trung chú ý cho trẻ II. CHUẨN BỊ: - Cát, quạt, nước - Tranh cát | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề MÔI TRƯỜNG QUANH BÉ Đề tài BÉ CHƠI VỚI CÁT Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Bé khám phá một số tính chất của cát - Phát triển ngôn ngữ cho bé trong quá trình hợp tác với bạn cùng chơi. - Phát triển khả năng tập trung chú ý cho trẻ. II. CHUẨN BỊ - Cát quạt nước - Tranh cát. III. TIẾN HÀNH 1. Hoạt động 1 Bé biết gì về cát - Cho trẻ tự do khảo sát cát và nói về tính chất của cát nhỏ mịn nhẹ . 2. Hoạt động 2 Thí nghiệm với cát Thí nghiệm 1 Gió thổi cát bay - Đố các bé về sức nặng của cát. - Thổi cát bằng quạt cho bé xem - Kết hộp giáo dục trẻ không để cát bay vào mắt mũi miệng vì rất n hiểm. Thí nghiệm 2 cát hút nước - Cho trẻ xem kết quả của việc đổ nước vào cát. - Dùng quạt quạt thử và cho trẻ so sánh kết quả của 2 thí nghiệm với nhau. 3. Hoạt động 3 Bé làm tranh cát Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Vẽ trên cát Làm tranh cát. Làm bánh bằng cát Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
183    9    0    11-08-2020
17    3    0    11-08-2020
18    5    0    11-08-2020
8    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0