TAILIEUCHUNG - Luận văn “ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp ’’

Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người, mỗi gia đình. Nhà ở cũng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên bất động sản, là một trong các lĩnh vực luôn luôn giành được sự quan tâm lớn nhất và sự quan tâm hàng đầu của xã hội . Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người, mỗi gia đình và xã hội . Ở nước ta, cùng với quá trình đô thị hoá phát triển nền kinh tế. | Chuyỉn. Ò thực tập tốt nghiöp LỜI NÓI ĐẦU Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người mỗi gia đình. Nhà ở cũng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên bất động sản là một trong các lĩnh vực luôn luôn giành được sự quan tâm lớn nhất và sự quan tâm hàng đầu của xã hội . Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người mỗi gia đình và xã hội . Ở nước ta cùng với quá trình đô thị hoá phát triển nền kinh tế thị trường thì nhu cầu nhà ở đang diễn ra ngày càng sôi động và nhà ở đã trở thành một trong những vấn đề bức xúc nhất đang được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Từ hơn 10 năm nay cùng với công cuộc đổi mới chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể xây dựng nhà ở đã được triển khai ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Tuy nhiên việc chăm lo tạo điều kiện cho người thu nhập thấp để họ có được nhà ở vẫn là bài toán hết sức khó khăn. Vấn đề đáp ứng đấy đủ nhu cầu nhà ở cho một đô thị đang đặt ra cho các nhà quản lý đô thị phải đứng trước những thử thách những khó khăn phức tạp . Nhiều hiện tượng xã hội phức tạp đã nảy sinh trong lĩnh vực nhà ở Việc làm thu nhập lối sống tệ nạn xã hội. Những hiện tượng đó gây không ít khó khăn trong vấn đề quản lý đô thị. Thực tế các nước cho thấy rằng để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì vấn đề nhà ở đặc biệt là nhà ở cho những người có mức thu nhập thấp phải được giải quyết đúng đắn kịp thời. ở nước ta trong những năm qua Đảng và nhà nước đã cố gắng quan tâm chăm lo tạo điều kiện từng bước đáp ứng yêu cầu bức xúc về nhà ở cho người có thu nhập thấp nhiều chương trình dự án đều đề cập đến phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp và được xác định là vấn đề ưu tiên. ỗ- Mü Linh. - Líp Kinh TÕOầu T- 41C - Tr-êng H KTQD 1 CliiHỊỈit đề thực tập tốt nghiệp Tuy nhiên vấn đề nhà ở là một vấn đề hết sức phức tạp và rất nhạy cảm nên trong thực tế nó nảy sinh rất nhiều vấn đề cần được giải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
18    2    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020
8    4    0    10-08-2020
189    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN