TAILIEUCHUNG - Vai trò của hệ thống tiền lương

Tiền lương giữ một vai tròn và chi phối các hoạt động khác trong công tác quản trị nguồn nhân lực | Vai trò của hệ thông tien lương 1. Tiền lương giữ một vai trò quan trọng và chi phổi càc hòàt động khàc trọng còng tàc quàn trị nguòn nhàn lực. 2. Tiền lương khòng phài là ly dò duy nhàt đề nhàn viền làm viềc chò dòành nghiềp những mữc lương khòng thòà đàng khòng còng bàng là nguyền nhàn chính gày nền sữ bà t màn hiều quà làm viềc khòng càò và làm già tàng tình trạng xin thòi viềc. Vai trò của hệ thông tiền lương 3. Ve phía người lao động Tiền lương là nguồn thu nhàp chu yề u đề chi trà càc chi phí trong cuồc sồng sinh hồàt hàng ngày. Tiền lương vưà thề hiền tài nàng vưà thề hiền sư đành giá về sư đồng gồp củà cà nhàn đồi vơi dồành nghiệp 4. Ve phía doanh nghiệp Tiền lương là mồt khồàn chi phí đàng kề trồng già thành sàn phàm chi phí cuà dồành nghiềp ành hương trực tiếp đến lơi nhuàn cuà dồành nghiềp Vai trò của hệ thông tien lương 5. Giải quyết sao cho tốt nhưng nội dung trẽn đang lả mõ i quan tăm hảng đàu của các doanh nghiệp trong giải đoan hiện nay đảc biệt lả cảc doanh nghiệp đang phảt triệ n vả mong muo n duy trì sự phảt triện trong tương lai. Một hệ thống tiền lương tiền công hợp ly sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyệt một cách căn bản và chúẩn mực các nội dung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    2    0    09-08-2020
4    2    0    09-08-2020
30    6    1    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0