TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : CHÚ CÁ ĐÁNG YÊU

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cá nước ngọt , biết giá trị dinh dưỡng của cá đối với đời sống con người - Thông qua hoạt động để phát triển kĩ năng sống : biết chăm sóc, bảo vệ hồ cá. - Củng cố kĩ năng tạo hình : cắt dán, gấp, vẽ màu năng diễn đạt ngôn ngữ , phối hợp nhóm, vận động theo nhạc II. CHUẨN BỊ: - Hồ cá - Tranh cá nước ngọt - Videoclip về sự sinh sản của cá - Nhạc “ Cá vàng bơi” - Giấy, NVL mở - Màu nước, hồ dán . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đề tài CHÚ CÁ ĐÁNG YÊU î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cá nước ngọt biết giá trị dinh dưỡng của cá đối với đời sống con người - Thông qua hoạt động để phát triển kĩ năng sống biết chăm sóc bảo vệ hồ cá. - Củng cố kĩ năng tạo hình cắt dán gấp vẽ màu năng diễn đạt ngôn ngữ phối hợp nhóm vận động theo nhạc II. CHUẨN BỊ - Hồ cá - Tranh cá nước ngọt - Videoclip về sự sinh sản của cá - Nhạc Cá vàng bơi - Giấy NVL mở - Màu nước hồ dán III. TIẾN HÀNH 1. Hoạt động 1 - Cô cho trẻ nghe bài vè đố về cá - Cô đàm thoại với trẻ Đố bé đây là con gì Sống ở đâu Nó thích ăn gì 2. Hoạt động 2 - Bé quans át cá nêu một số đặc điểm về cá mà bé biết Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Cho bé xem tranh thêm 1 loài cá khác - Đọc bài thơ Cá mè ăn nổi 3. Hoạt động 3 - Cho trẻ xem phim về sự sinh sản của 1 loài cá nước ngọt - Trẻ chia làm 2 nhóm lần lượt sắp xếp quá trình sinh sản của cá theo phim xem. 4. Hoạt động 4 - Trẻ dùng NVL mở và giấy để tạo hình con cá gắn lên băng giấy - Hát và vận động bài Cá vàng bơi - Trẻ dùng dây nối lại tạo thành hồ cá và chơi câu cá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    0    15-08-2020
33    10    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    7    0
7    4    0
TÀI LIỆU HOT
12    3    0
191    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    4    0