TAILIEUCHUNG - Đề tài " Đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP LỜI GIỚI THIỆU Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta có Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu . thế nhưng thực tế đất nước ta luôn nghèo và được xếp vào vị trí của những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Một trong những nguyên nhân cơ bản vẫn là hiệu quả Chúng ta từng nghe quá trình làm ăn kém hiệu quả lãng phí các nguồn lực sử dụng không đúng mục đích . Tất cả các vấn đề này đều lấy hiệu quả làm trọng tâm để đánh giá. Vậy hiệu quả là gì Tại sao chúng ta phải lấy hiệu quả làm trọng tâm của các hoạt động kinh tế Tại sao chúng ta phải nâng cao hiệu quả . Trong bài viết này tôi không có tham vọng đánh giá hiệu quả ở tầm quốc gia tầm vĩ mô nhưng tôi xin đề cập và nhấn mạnh đến một số ảnh hưởng tác động các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả trong một doanh nghiệp ở tầm vi mô . Qua đó thấy được tầm quan trọng của hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả trong ngành nói riêng. Đó cũng là ý tưởng nâng cao hiệu quả chung của toàn xã hội bởi vì các doanh nghiệp là thực thể cấu tạo nên nền kinh tế vi mô - hiệu quả của nó chúng là hiệu quả của quốc gia. Cũng trong bài viết bố cục được chia làm 3 chương Chương I Lý luận chung về Đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Chương II Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội. Do trình độ và thời gian có hạn và trình độ tìm hiểu thực tế có hạn vậy em xin được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế đầu tư và sự đóng góp ý kiến của Quý Công ty. Hà nội tháng 04 năm 2005 NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Thu Thuỷ Nguyễn Thu 1 Kinh tế đầu t- 43A CHUYỀN ĐỂ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ đầu Tư phát triển của doanh nghiệp trong NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Khái niệm về đầu tư và vai trò của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT