TAILIEUCHUNG - 7 viên ngọc rồng - Tập 40

Bảy Viên Ngọc Rồng là một bộ truyện tranh nhiều tập được viết và vẽ minh họa bởi Toriyama Akira. Loạt truyện tranh bắt đầu xuất bản hàng tuần trong danh sách Shōnen từ năm 1984 đến 1995 với 519 chương và sau đó được xuất bản trong 42 tập truyện dầy bởi nhà xuất bản Shueisha. |

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    7    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
13    3    0    12-08-2020
6    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN