TAILIEUCHUNG - THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MÔ PHỎNG VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH

-Thiết kế mô phỏng là quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính và các phần mền ứng dụng chuyên nghiệp. -Các từ khóa được sử dụng trong thiết kế mô phỏng: Simulation, process simulation : Mô phỏng, quá trình mô phỏng Dynamic simulation : mô phỏng động Simulator : thiết kế mô phỏng Equation of state (EOS) : phương trình trạng thái Steady-state simulation : mô phỏng trạng thái bền vững To proceed by trial and error : Mô phỏng bằng cách mò mẫm Model : mô hình Modelling : quá trình mô hình hóa. | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC BM CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MÔ PHỎNG VÀ TỒI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH GV-TS Huỳnh Quyền Hồ Chí Mình 2008 Muc đích -Trang bị cho SV những khái niệm cơ sở vê mô hình quy trình mô hình hóa ưng dụng trong thiết kế mô phỏng các thiết bị quá trình công nghệ. -Trang bị những kiến thức cơ sở vê chương trình PROII HYSYS. -Làm quen với chương trình mô phỏng proII qua các ví dụ vê mô phỏng Giới thiêu tổng quan I. Giới thiêu -Thiết kế mô phỏng là quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính và các phần mền ứng dụng chuyên nghiệp. -Các từ khóa được sử dụng trong thiết kế mô phỏng Simulation process simulation Mô phỏng quá trình mô phỏng Dynamic simulation mô phỏng động Simulator thiết kế mô phỏng Equation of state EOS phương trình trạng thái Steady-state simulation mô phỏng trạng thái bền vững To proceed by trial and error Mô phỏng bằng cách mò mẫm Model mô hình Modelling quá trình mô hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT