TAILIEUCHUNG - Thu gọn phân vùng hệ thống sử dụng trong Windows 7

Thu gọn phân vùng hệ thống trong Windows 7 Phân vùng hệ thống (phân vùng mà hệ điều hành được cài đặt) là nơi cần được để nhiều dung lượng. Trong hầu hết các trường hợp, thiết kế phù hợp trước khi cài đặt hệ điều hành giúp bạn không phải mở rộng phân vùng này. Tuy nhiên, cũng có số ít trường hợp cần phải thu hẹp lại phân vùng hệ thống để dành dung lượng cho phần mềm khác. . | Thu gọn phân vùng hệ thống trong Windows 7 Phân vùng hệ thống phân vùng mà hệ điều hành được cài đặt là nơi cần được để nhiều dung lượng. Trong hầu hết các trường hợp thiết kế phù hợp trước khi cài đặt hệ điều hành giúp bạn không phải mở rộng phân vùng này. Tuy nhiên cũng có số ít trường hợp cần phải thu hẹp lại phân vùng hệ thống để dành dung lượng cho phần mềm khác. Có thể một phân vùng mới sẽ được dùng để lưu trữ những file cá nhân hay những thứ khác. Những hệ điều hành trước đây của Microsoft có sẵn một số phương pháp để thu hẹp phân vùng. Tuy nhiên những hệ điều hành này vẫn còn hạn chế. Một số ứng dụng ngoài có thể sử dụng để mở rộng phân vùng. Tuy nhiên trong bài này chúng tôi muốn nói tới những công cụ có sẵn trong Windows 7. Windows 7 cung cấp những công cụ có thể thu hẹp phân vùng một cách dễ dàng bất kì một phân vùng nào bao gồm cả phân vùng hệ thống . Cũng giống như mở rộng thu hẹp phân vùng được thực hiện bởi tính năng Extend trong Disk Management hay lệnh DISKPART. Chú ý - Khi thu hẹp một phân vùng tất cả những dữ liệu đang có sẽ KHÔNG bị xóa. Tuy nhiên bạn nên sử dụng một phương pháp lưu dữ liệu đê phòng trừ . - Bài báo này tập trung vào việc thu hẹp phân vùng hệ thống nhưng bạn vẫn có thê ứng dụng đê thu hẹp bất kì một phân vùng nào khác. Thu hẹp phân vùng hệ thống không cần phải khởi động lại máy. Cơ bản có 2 phương pháp thu hẹp phân vùng hệ thống trong Windows 7. Cách 1 Thu hẹp phân vùng hệ thống bằng cách sử dụng GUI 1. Đăng nhập là người quản lý. 2. Vào Control Panel System and Maintenance Administrative Tools Computer Management. Bạn cũng có thể mở Computer Management bằng menu Computer chọn Computer Management. Thực tế bạn có thể vào thẳng Disk Management MMC bằng cách gõ ở mục tìm kiếm trong Start hoặc trong lệnh .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
221    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
33    3    0
TÀI LIỆU HOT
197    6    0
6    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN