TAILIEUCHUNG - 7 lời khuyên bảo mật của Cisco

Hãng thiết bị mạng Mỹ Cisco cho rằng bảo mật thông tin không còn đơn thuần chỉ là một cuộc chiến chống lại cuộc tấn công của virus hay spam. | 7 lời khuyên bảo mật của Cisco Nguồn Hãng thiết bị mạng Mỹ Cisco cho rằng bảo mật thông tin không còn đơn thuần chỉ là một cuộc chiến chống lại cuộc tấn công của virus hay spam. Cisco vừa công bố bản báo cáo hàng năm đầu tiên Bảo mật năm cùng với việc ra mắt website Trung tâm Bảo mật Cisco security . Báo cáo cũng đưa ra các dự đoán về những mối đe dọa bảo mật trong năm 2008 cùng với những lời khuyên từ các chuyên gia bảo mật của Cisco. Cisco đã đưa ra 7 thể loại quản lý các rủi ro gồm những lỗ hổng bảo mật vật lý pháp lý độ tin cậy nhận dạng con người và địa vị chính trị đồng thời kết hợp các thể loại này với các yêu cầu bảo mật vốn liên quan tới khả năng bảo vệ chống malware bảo vệ chống lộ dữ liệu quản lý rủi ro trong doanh nghiệp lên kế hoạch chống thảm hoạ và nhiều vấn đề khác. Theo ông John Stewart Tổng giám đốc phụ trách vấn đề bảo mật của Cisco bảo mật thông tin không còn đơn thuần chỉ là một cuộc chiến chống lại một cuộc tấn công của virus hay spam nữa. Mà hơn thế nữa điều này còn bao gồm các nhân tố địa chính trị nhận dạng và pháp lý. Chẳng hạn các hành vi ăn trộm tại những cửa hàng bán lẻ lớn các cáo buộc tấn công hệ thống máy tính của các chính phủ phương Tây. Vì vậy ông Stewart nói bảo mật doanh nghiệp các thông tin của cá nhân và các quốc gia đòi hỏi một cấp độ phối hợp cao hơn giữa các bên vốn trước đây chỉ hợp tác chặt chẽ với nhau khi cần thiết. Các đội ngũ bảo mật CNTT doanh nghiệp chính phủ các cơ quan thực thi pháp luật người tiêu dùng các công dân Tất cả đều là mục tiêu đồng thời cũng là đồng minh của nhau. Tính hiệu quả của công tác bảo mật cá nhân doanh nghiệp và quốc gia sẽ phụ thuộc vào sự cộng tác và truyền thông liên lạc giữa tất cả những chủ thể này ông Steward nói. Báo cáo của Cisco đã đưa ra một số lời khuyên cho từng thể loại trong bảy thể loại rủi ro trên. Dưới đây là một số lời khuyên đáng chú ý Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá đều đặn trong tổ chức về các mục tiêu hấp dẫn các cuộc tấn công đồng thời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    16    0    28-11-2020
TÀI LIỆU HOT