TAILIEUCHUNG - Đề thi học sinh giỏi các tinh 08-09

Tuy n t p đ thi h c sinh gi i các t nh thành 2008-2009 phuchung - 11 Toán- THPT Qu c H c Hu Ngày 30 tháng 5 năm 2009 M cl c 1 H i Phòng Ch n sinh gi i không chuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch n đ i tuy n qu c gia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ngh An Ch n. | Tuyển tập đề thi học sinh giỏi các tỉnh thành 2008-2009 phuchung - 11 Toán- THPT Quốc Học Huế Ngày 30 tháng 5 năm 2009 Mục lục 1 Hải Phòng 4 Chọn sinh giỏi không chuyên. 4 Chọn đội tuyển quốc gia. 5 2 Nghệ An 5 Chọn đội tuyển quốc gia. 5 Vòng 1. 5 Vòng 2. 7 Chọn đội tuyển Đại học Vinh. 8 Chọn học sinh giỏi không chuyên. 8 3 Thừa Thiên Huế 9 Chọn học sinh giỏi không chuyên. 9 Chọn đội tuyển quốc gia. 11 4 H à Tĩnh 12 Chọn học sinh giỏi không chuyên. 12 Chọn đội tuyển quốc gia. 12 Vòng 1. 12 Vòng 2. 13 5 Cần Thơ 14 Vòng 1 . 14 Vòng 2. 16 1 Tuyển tập đề thi HSG 2008-2009 MỤC LỤC 6 Bà Rịa Vũng Tàu 17 Chọn đội tuyển trường chuyên Lê Quý Đôn . 17 7 Thanh Hóa 18 Vòng 1. 18 Vòng 2. 18 Lam Sơn 11. 19 8 Hải Dương 20 Vòng 1 . 20 Vòng 2. 21 9 Đồng Tháp 22 Chọn đội tuyển quốc gia. 22 10 Tp. Hồ Chí Minh 23 Tp. HỒ Chí Minh. 23 PTNK ĐHQG. 24 Vòng 1. 24 Vòng 2. 25 11 Hà Nôi 26 Tp. Hà Nội . 26 Đại học sư phạm Hà Nội. 27 Vòng 1 . 27 Vòng 2 . 28 Đại học KHTN Hà Nội. 28 Vòng 1 . 28 Vòng 2 - Ngày 1. 29 Vòng 2 - Ngày 2. 29 12 Quảng Bình 30 Vong 1. 30 Vòng 2 . 31 13 Kon Tum 32 Chọn đội tuyển quốc gia. 32 ---phuchung---- 2 Tuyển tập đề thi HSG 2008-2009 MỤC LỤC 14 Vĩnh Phúc 33 Học sinh giỏi lớp 11. 33 15 Bình Định 34 Học sinh giỏi lớp 12. 34 Học sinh giỏi lớp 11. 35 16 Thái Bình 35 Đề thi học sinh giỏi 12. 35 17 Khánh Hòa 37 Học sinh giỏi bảng B. 37 18 Nam Định 38 Ngày 1. 38 Ngày 2. 39 19 Bình Phước 39 Vòng 1. 39 Vòng 2. 40 20 Bắc Ninh 41 Chọn đội tuyển quốc gia. 41 21 Bắc Giang 43 Chọn đội tuyển quốc gia. 43 ---phuchung----

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    2    0    09-08-2020
2    4    0    09-08-2020
44    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN