TAILIEUCHUNG - Chủ đề : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - ĐỀ TÀI : CÁ CON ĐẸP XINH

1. Phát triển nhận thức: - Trẻ biết một số đặc điểm, cấu tạo và hoạt động của cá. - Trẻ biết nơi hoạt động của cá, biết được lợi ích của cá. 2. Phát triển ngôn ngữ: - Trẻ sáng tạo trong cách diễn đạt bằng ngôn ngữ khi trả lời, đặt tên cá 3. Phát triển thể chất: - Phát triển một số động tác mô phỏng theo cá. - Biết một số món ăn bổ dưỡng từ cá, cá có nhiều chất đạm giúp trẻ mau lớn. . | ĐỀ TÀI CÁ CON ĐẸP XINH I. Mục đích yêu cầu 1. Phát triển nhận thức - Trẻ biết một số đặc điểm cấu tạo và hoạt động của cá. - Trẻ biết nơi hoạt động của cá biết được lợi ích của cá. 2. Phát triển ngôn ngữ - Trẻ sáng tạo trong cách diễn đạt bằng ngôn ngữ khi trả lời đặt tên cá. 3. Phát triển thể chất - Phát triển một số động tác mô phỏng theo cá. - Biết một số món ăn bổ dưỡng từ cá cá có nhiều chất đạm giúp trẻ mau lớn. 4. Phát triển tình cảm xã hội - Giáo dục trẻ có thái độ yêu thương ý thức bảo vệ chăm sóc các con vật con cá . 5. Phát triển thẩm mỹ Cảm nhận được giai điệu của đoạn nhạc - Biết sử dụng màu sắc vật liệu mình thích để tạo ra cá. II. Chuẩn bi Hồ cá thật. Tranh con cá Nhạc Màu vật liệu tạo hình Tranh cá cắt rời. III. Tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT