TAILIEUCHUNG - Chia ổ đĩa trong Windows 7

Chia ổ đĩa trong Windows 7 Như bạn đã biết, phân vùng dành cho hệ điều hành là nơi nên được để dành nhiều khoảng trống hơn. Các ứng dụng như Hotfixes, Patches, Service Packs sẽ chiếm nhiểu khoảng trống trong phân vùng này. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng này nhiều thì càng cần nhiều khoảng trống. Các hệ điều hành trước của Microsoft có sẵn một số tiện ích giúp người dùng có thể mở rộng phân vùng ổ đĩa. Tuy nhiên, những hệ điều hành này vẫn còn hạn chế như ổ đĩa phải được cấu hình. | Chia ô đĩa trong Windows 7 Như bạn đã biết phân vùng dành cho hệ điều hành là nơi nên được để dành nhiều khoảng trống hơn. Các ứng dụng như Hotfixes Patches Service Packs sẽ chiếm nhiểu khoảng trống trong phân vùng này. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng này nhiều thì càng cần nhiều khoảng trống. Các hệ điều hành trước của Microsoft có sẵn một số tiện ích giúp người dùng có thể mở rộng phân vùng ổ đĩa. Tuy nhiên những hệ điều hành này vẫn còn hạn chế như ổ đĩa phải được cấu hình là Dynamic Disks. Mặc dù một số ứng dụng khác có thể mở rộng phân vùng ổ đĩa nhưng trong phạm vi bài báo này chúng tôi xin tập trung vào một số phương pháp có sẵn trong hệ điều hành. Không giống những hệ điều hành trước Windows 7 cho phép bạn có thể mở rộng phân vùng ổ đĩa một cách dễ dàng cũng như làm chúng trở nên rộng hơn. Chú ý - Mở rộng phân vùng yêu cầu một điều mà nếu không đáp ứng được bạn sẽ không thể mở rộng phân vùng. Yêu cầu là ổ cứng của bạn phải trống nơi phân vùng được chứa. Bạn không thể mở rộng phân vùng nào nếu như không có chỗ trống cho nó. - Khi mở rộng phân vùng các dữ liệu hiện đang tồn tại ở phân vùng đó sẽ không bị xóa. Tuy nhiên để phòng trừ thì bạn vẫn nên sử dụng một phương thức sao dự trữ phù hợp để lấy lại dữ liệu của mình. - Bài báo này chỉ tập trung nói về mở rộng phân vùng ổ đĩa hệ thống nhưng những phương pháp được đưa ra sau đây vẫn có thể ứng dụng để mở rộng bất cứ phân vùng nào khác không chỉ riêng phân vùng hệ thống. - Mở rộng phân vùng hệ thống không yêu cầu phải khởi động lại máy. Cơ bản có hai phương pháp mở rộng phân vùng hệ thống trong Windows 7 Cách 1 Sử dụng GUI mở rộng phân vùng hệ thống 1. Đăng nhập vào hệ thống như người quản trị 2. Mở Control Panel System and Maintenance Administrative Tools Computer Management. Bạn có thể mở Computer Management bằng cách vào Start Computer chuột phải chọn Manage Bạn cũng có thể vào trực tiếp Disk Management MMC bằng cách đánh câu lệnh vào .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    13-08-2020
99    5    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0