TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN II

PHẦN V - MICROSOFT EXCEL XP . Làm việc với bảng tính . Cửa sổ bảng tính Cửa sổ bảng tính được tạo bằng lệnh New có tên Book1, book2. Trong một cửa sổ bảng tính chứa một tập bảng tính Sheet1, sheet2. . Tạo một cửa sổ bảng tính mới - Bấm biểu tượng New - Bấm chọn Blank Worbook để tạo một cửa sổ bảng tính mới. Ngoài ra bạn có thể tạo nhanh một cửa sổ bảng tính mới mà không cần đến bảng tác vụ, chọn một trong hai cách sau : - Từ thanh Menu. | PHẦN V - MICROSOFT EXCEL XP . Làm việc với bảng tính . Cửa sổ bảng tính Cửa sổ bảng tính được tạo bằng lệnh New có tên Bookl book2. Trong một cửa sổ bảng tính chứa một tập bảng tính Sheetl sheet2. . Tạo một cửa sổ bảng tính mới - Bấm biểu tượng New - Bấm chọn Blank Worbook để tạo một cửa sổ bảng tính mới. Ngoài ra bạn có thể tạo nhanh một cửa sổ bảng tính mới mà không cần đến bảng tác vụ chọn một trong hai cách sau - Từ thanh Menu Bar vào File New. - Nhấn phím Ctrl N - Sau khi tạo một cửa sổ bảng tính thì cửa sổ bảng tính đó có tên mặc định là Book1. . Thêm mới xóa bật và đặt tên cho bảng tính a. Thêm mới một bảng tính Muốn tạo thêm bảng tính trong cửa sổ bảng tính hãy kích hoạt cửa sổ bảng tính đó. - Từ thanh Menu Bar vào Insert Worksheet - Bạn cũng có thể thêm mới một bảng tính bằng cách bấm chuột phải trên thanh Sheet Tab chọn Insert. Nếu tạo nhiều Sheet trên nhãn Sheet có thể một số bảng tính bị che khuất. Để xem tên các bảng tính hãy bấm vào mũi tên màu đen kế bên trái của nhãn Sheet Tab. b. Xóa một bảng tính - Xóa bằng lệnh Chọn bảng tính cần xóa. Từ thanh Menu Bar vào Edit Delete Sheet. Bấm Delete để chấp nhận xóa. - Xóa bằng chuột phải. Di chuyển chuột đến Tab Sheet chọn bảng tính cần xóa bấm chuột phải và chọn Delete. c. Bât và đăt tên cho bảng tính - Bấm chọn cho từng Sheet trên nhãn Sheet Tab nội dung bảng tính đó sẽ hiển thị trên màn hình. - Để đặt tên cho bảng tính bấm đúp vào bảng tính cần đặt tên khi thấy tên cũ được tô đen lúc này hãy nhập tên mới cho bảng tính. Bạn cũng có thể đổi tên cho Sheet bằng cách bấm chuột phải tại Sheet cần đổi tên trên thanh Sheet Tab sau đó chọn Rename. 1 Khi đặt tên cho Sheet bạn nên đặt tên gợi bật cho từng Sheet để dễ dàng tìm kiếm và quản lý sau này khi trong một File chúng ta có quá nhiều Sheet khác nhau. . Một số tính chất của bảng tính - Tập bảng tính Sheet1 sheet2. trong một cửa sổ có tối đa 225 bảng tính. Một bảng tính là một tập hợp các ô cell . Trong một cell độ rộng được mặc định 9 ký .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN