TAILIEUCHUNG - Đáp án giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp TPHCM 2008-2011

Tài liệu mang tính chất tham khảo dùng cho thầy cô thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp thành phố. | Donwload http toancapba. com SỞ GD ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THPT CHU KÌ 2008 - 2011 HƯỚNG DÃN CHÂM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn Toán Hướng dẫn chấm này gồm có 05 trang Câu Nội dung Điểm Câu 1. Các hoạt động a 2 đ - Nhận dạng và thể hiện - Những hoạt động toán học phức hợp như Chứng minh định nghĩa giải toán 0 5 bằng cách lập phương trình giải toán dựng hình giải toán quỹ tích . - Hoạt động trí tuệ pho biến Lật ngược vấn đề xét tính giải được phân chia trường hợp vv. 0 5 - Những hoạt động trí tuệ chung như Phân tích tổng hợp so sánh xét tương tự trừu tượng hoá khái quát hoá. - Những hoạt động ngôn ngữ HS thực hiện khi được yêu cầu phát biểu giải 0 5 thích một vấn đề nào đó của toán học trình bày lời giải bài toán . 0 5 b 1 đ Dạy khái niệm cần chú ý đến các hoạt động - Nhận dạng và thể hiện khái niệm Nhận dạng một khái niệm nhờ một định nghĩa tường minh hoặc an tàng là phát hiện xem một đối tượng cho trước có thoả mãn định nghĩa đó hay không. Thể hiện một khái niệm là tạo một đối tượng thoã mãn định nghĩa đó. - Ví dụ Khi dạy khái niệm hình chóp đều. Nhận dạng Phải chăng mọi hình chóp có đáy là một đa giác đều luôn là một hình chóp đa giác đều 0 5 Thể hiện Cho hình lập phương ABCDA B C D . Các đường thẳng AC và BD cắt nhau tại O. Các đường thẳng A C và B D cắt nhau tại O . Hãy vẽ hai hình chớp đều có đáy là hình vuông ABCD. 0 5 c Ưu điểm 2 đ - Một trong những phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung 3 ý tâm. - Học sinh được thay đổi cách học cách làm việc mọi học sinh được tạo cơ hội làm việc tham gia xây dựng bài. 0 25 - HS có cơ hội thể hiện khám phá cá nhân. 4-5 ý - Các học sinh được thảo luận học tập lẫn nhau chủ động tiếp thu kiến thức. 0 5 - Học sinh nắm kiến thức một cách vững chắc nhớ lâu. 6 ý - Giáo viên có điều kiện phân hoá đối tượng tuỳ vào mức độ dễ khó của nhiệm vụ dược giao. - Phát huy được phương tiện dạy học hiện đại. Tồn tại - Gặp trở ngại cho không gian chật hẹp của lớp học học sinh đông. 1 0 - Thời gian hạn định một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN