TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN I

Chuyên đề 7 Tin học PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . Khái niệm về hệ điều hành Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay: MSDOS, Windows, Unix, Linux, OS/2, Macintosh . Máy tính và Nguyên lý hoạt động của máy tính . Khái niệm về máy tính Máy tính là công cụ dùng lưu trữ và xử. | Chuyên đề 7 Tin học PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . Khái niệm về hệ điều hành Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay MS-DOS Windows Unix Linux OS 2 Macintosh. . Máy tính và Nguyên lý hoạt động của máy tính . Khái niệm về máy tính Máy tính là công cụ dùng lưu trữ và xử lý thông tin. Mọi quá trình xử lý thông tin bằng máy tính được thực hiện theo chu trình sau Mã hoá Coding Giải mã Decoding DỮ LIỆU ĐẦU VÀO I XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐẦU RA Các thông tin xử lý trên máy tính đều được mã hoá ở dạng số nhị phân với 2 ký hiệu 0 và 1. Mỗi vị trí lưu trữ một số nhị phân được tính là 1 BIT Binary Digit đây là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất. Ngoài ra còn có các đơn vị đo khác 1 Byte 8 bits 1 KB KiloByte 1024 Bytes 1 MB MegaByte KB 1 GB GigaByte MB 1 TB TeraByte GB 1 PB PetaTyte TB Để trao đổi thông tin giữa người và các thiết bị trong máy người ta xây dựng bảng mã nhị phân để biểu diễn các chữ cái các chữ số các câu lệnh. Bảng mã ASCII American Standard Code for Information Interchange được chọn làm bảng mã chuẩn. Trong đó mỗi ký tự được mã hoá bởi một số nhị phân 8 BIT. Tổng số ký hiệu trong bảng mã ASCII là 256 ký tự. . Các thành phần cơ bản của máy tính Bao gồm Phần cứng và phần mềm Phần cứng Hardware Toàn bộ trang thiết bị máy móc thực hiện các chức năng xử lý thông tin. Một máy tính điện tử có sơ đồ cấu tạo đại cương như sau BỘ XỬ LÝ TRUnG tâm CPU THIẾT BỊ ĐẦU VÀO Input device BỘ NHỚ Memory THIẾT BỊ ĐẦU RA Output device Trong đó Bộ xử lý trung tâm CPU Central Processing Unit Bộ xử lý trung tâm CPU là đầu não của máy tính ở đó diễn ra việc xử lý thông tin và điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của máy tính. Bộ nhớ Memory a Bộ nhớ trong Internal Memory Có 2 loại bộ nhớ trong phổ biến Bộ nhớ chỉ đọc ROM Read Only Memory Là bộ nhớ chứa các chương trình và dữ liệu của nhà sản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN